Kategoriarkiv: Kulturdepartementet

41 miljoner i stöd till Sveriges mindre biografer – men hur mycket 2020?

Idag 28 oktober* är det årets sista ansökningsdag för biografer som vill söka stöd för Upprustning och Publikarbete. Filminstitutet har en radda med stöd som utgår från deras mål i den nationella filmpolitiken där värdefull film ska visas över hela landet.

Inför vår Biografföreståndarutbildning, som lämpligt också startar idag, kikade jag igenom Filminstitutets Resultatredovisning från 2018 – där tydliga grafer visar antal beviljade stöd och belopp:

Bild från Biografcentralens Biografföreståndarutbildning

Biografer som enbart inte önskar visa kommersiella blockbusters, eller för den delen biografer som är aktiva på landsbygden, behöver stöd för sin verksamhet och utveckling.

Bild från Biografcentralens Biografföreståndarutbildning

Frågan är vad som händer nästa år då de medel som Kulturdepartementet sköt till 2016-2019 med anledning av den nya nationella filmpolitiken och dess förändrade moms försvinner?

2018 uppgick detta Utvecklingsstöd till drygt 15 miljoner – pengar som varit avgjort viktiga för mängder av biografer (240 biografer beviljades Utvecklingsstöd) på mindre orter.

Finns det en plan eller anses utmaningen med ökad moms numera vara utagerad från Kulturdepartementet?

TILLÄGG 191028 KLOCKAN 14.33
En timme efter jag publicerade inlägget kom följande svar från Kulturdepartementet: ”Vi vill förtydliga att de 25 miljoner kronorna inte dras in efter 2019 utan är en del av det ordinarie anslaget från 2020, dvs inte en tidsbegränsad satsning.
Så bra!

* Stöd upp till 20 000 kr kan sökas löpande från Filminstitutet med en handläggningstid på 2-4 veckor.

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Upprop från Mathias Norborg och TriArt Film om risk för ett smalare filmutbud i biomonopolets Sverige!

I två nya artiklar på TriArt.se lyfter distributören och producenten Mattias Nohrborg viktiga och för branschen oerhört avgörande frågor och han är, som oftast, en av få som öppet kritiserar biografmonopolet.

Nohrborg lyfter fakta och synliggör dess risker för ett smalare filmutbud genom att Filmstaden (SF Bio) med sitt ägande i Svenska Bio står för närmare 85 % av svenska totala marknaden och i Stockholm för hela (och skrämmande) 93 % av marknaden.

Norborg efterlyser debatt och förändring – inte minst utifrån att den nya statliga filmpolitiken bättre borde adresserat frågorna kring utbud och biografmonopolet sedan branschen gjorde sig av med Filmavtalet för två år sedan.

Du hittar artiklarna här:
www.triart.se/filmer/svensk-filmpolitik-del-1/ 

www.triart.se/artiklar/svensk-filmpolitik-del-2/

Läs och sprid – lyft frågorna och diskutera!  Jag instämmer helt med Nohrborg att det finns många stenar att gräva under, inte minst för media.

Artiklarna kommer lämpligt i tid med ny kulturminister, Amanda Lind, på plats – och fredagens filmpolitiska toppmöte under Göteborg Film Festival. För dig som inte är på plats – hela toppmötet livestreamas här!

 

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Ny uppsats granskar hur momshöjningen påverkat landsbygdsbiografer

I en nyligen presenterad uppsats på Linneuniversitetet i Växjö undersöks hur den nya statliga filmpolitiken påverkat biograferna på landsbygden. Uppsatsens författarinna Tina Karlsson har egen erfarenhet från familjens biografverksamhet i Laholm, Markaryd och Ljungby och presenterar en intressant fördjupande beskrivning både filmavtalets historia och konsekvenser med den nya statliga filmpolitiken som trädde i kraft 1 januari 2017.

Tinas uppsats bör absolut ses som ett nyktert och aktuellt inslag i den ständigt pågående momsdiskussionen. Hennes slutsats landar bland annat i:

När man förändrar något som har varat i över femtio år kan man inte räkna med annat än att det ska få konsekvenser. Den nya filmpolitiken har skördat offer i form av biografer på landsbygden som har tvingats stänga eller minska ner sin verksamhet p g a den höjda momsen. Min studie visar att förutsättningarna för landsbygdens biografer har förändrats drastiskt sedan införandet av den nya filmpolitiken. Det handlar främst om höjda biljettpriser, minskade besökssiffror och att verksamheterna har gått från att vara självförsörjande till att bli bidragsberoende. Biografägarna måste lägga sin dyrbara tid på att ansöka och återrapportera bidrag till Filminstitutet för att ha en chans att överleva. Dessutom är bidraget för utveckling av biografer på mindre ort bara adresserat mellan 2016–2019 vilket skapar en stor osäkerhet i vad som kommer hända sen.

Syftet med den nya filmpolitiken är att skapa stabilitet i filmbranschen, men för biograferna har den således fått motsatt effekt. Med en nittonprocentig ökning av momsen är det många biografer som vittnar om att de lever under nedläggningshot. Andra biografägare menar att de inte lever under nedläggningshot men att det kommer att bli svårt i framtiden att göra de investeringar som krävs för att hålla sig kvar i branschen om momsen på tjugofem procent kvarstår. Den nya filmpolitiken skall också verka för att ge mer film till fler, men om landsbygdens biografer lägger ner kan knappast den nya filmpolitiken uppfylla detta mål.

Jag har fått uppsatsen av Tina för publicering och du kan ladda ner den här: ”Den nya filmpolitiken – På landsortsbiografernas bekostnad

Vill du komma i kontakt med Tina kan du nå henne på tina@laganbio.se.

3 kommentarer

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Ny rapport om Skolbio i Stockholms län visar på stor utvecklingspotential!

Film Stockholm presenterade igår en gedigen och intressant rapport kring Skolbio i Stockholms län. Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med en stor mängd aktörer i länets 26 kommuner och alla som har något intresse av skolbio, oavsett om en jobbar på biograf, kommun, region eller nationellt kan få bra inspiration genom att ägna en stund åt att läsa rapporten!

Varje kommun har fått ett antal frågor kring vem som ansvarar, vem som får gå på skolbio, var skolbion visas och eventuell kostnad. Film Stockholm har också gått vidare i de fall och i de kommuner som har externa fristående aktörer som jobbar med skolbio. Ett exempel är Sollentuna Bio där Videvox föredömligt fortsatte, i mån av resurser, arrangera skolbio för skolorna när kommunen la ner från sitt håll. Likaså finns en mängd filmfestivaler som bidrar till skolbio för många barn och unga.

Rapporten sätter genom sin existens bland annat strålkastaren på hur odemokratiskt och ojämställt kulturutbudet är för barn och unga i Stockholms kommuner. Det blir extra tydligt i grafen med antal % av barnen i de 15 kommuner som gått på skolbio. Värmdö är kommunen som en ska ta rygg på! Värmdö erbjuder skolbio för samtliga klasser både på kommunala och fristående skolor varje år, producerar en katalog digitalt och fysiskt med mera.

I rapporten blir det också tydligt vilka behov kommunerna har för att förbättra och utveckla sin skolbioverksamhet. Flera upplever det som krångligt med urval, bokning, rättigheter och praktikaliteter runt besöket. Här kan både biografer ta större plats med sin kunskap och nätverk, samt att ett starkare utbyte kommuner emellan kan stärka verksamheterna.

Rapportens författare Ulf Slotte presenterar i slutet ett nytt och intressant förslag kring en ny fördelning av ansvar som är värd att utveckla. I förslaget flyttas ett urval funktioner för effektivare samordning till regional och nationell nivå där kunskap och resurser i högre grad kan finnas kontra den kommunala:

  • Statlig nivå: Ekonomiskt stöd, rättighetsfrågor, filmhandledningar
  • Regional nivå: Filmval, utbudskatalog, samordning mellan kommuner
  • Kommunal nivå: Praktiskt genomförande, resor, lokalbokning

Som sagt – läs och se var i kedjan du arbetar och hur din roll kan stärka skolbion i just din kommun. Helt klart är att det finns stor utvecklingspotential och ju fler som samverkar – ju roligare och bättre resultat!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Funderingar, Kulturdepartementet, skolbio, Svenska Filminstitutet

Skolbio på uppgång i Västra Götaland! Ny positiv trend tack vare statistik och rapporter?

Kultur i Väst presenterade i veckan 2017 års Skolbiorapport med flera glädjande nyheter! Både antalet kommuner som arrangerar skolbio (5 fler, nu 29 av 49 kommuner) och antalet barn som får uppleva skolbio (5 % fler, nu 53 315 elever) ökar, jämfört med året innan. Siffrorna är i förhållande till 10 år tillbaka fortfarande på tok för låga, men rapporten från filmkonsulenterna i Västra Götalandsregionen visar ändå på en förbättring.

Du kan läsa hela Skolbiorapporten här!

Kultur i Väst har tagit lead när det gäller att sätta strålkastaren och lyfta skolbio som begrepp och vikten av att kommunerna samordnar och arrangerar på lokal nivå för bästa resultat. Med återkommande nätverksträffar, utbildningar och flera publicerade handledningar och dokument för att hjälpa kommuner och lärare visar det på vikten av regionens arbete.

Kultur i Väst har inte minst metodiskt sedan 2007 jobbat med att samla in statistik från samtliga av regionens 49 kommuner. Jag är övertygad att det finns en riktigt bra kraft bara i att en kommun återkommande får frågor: Arrangerar ni någon skolbio? Har ni någon organisation för skolbio? Det går inte att blunda för statistik. Det går inte att gömma undan något en inte har gjort när grafer och rapporten visar på sanningen. I längden vill väl ingen vara en nolla…?

Tidigare i år publicerades den första nationella skolbiorapporten sedan 2010 av Filminstitutet, läs Filminstutets Skolbiorapport 2017 här. Denna rapport är lika viktig som att en region håller koll på kommunerna såklart men dessvärre var svarsfrekvensen låg. Rapporten visar dock på oroväckande låg aktivitet bland många kommuner – det är bra att rapporten åter tar plats både nationellt och lokalt.

Jag minns själv från mitt arbete som kultursekreterare i Ale kommun att just vetskapen och känslan av att jag en gång per år skulle svara på enkäten från Filminstitutet gjorde att Skolbio som verksamhet tog (mer) plats. Skolbion behöver ta mer plats – det är framtidens biobesökare på landets alla fantastiska biografer vi pratar om.

Mitt 1 april skämt i år med rubriken ”Skolbio blir obligatoriskt! Fridolin och Bah Kuhnke utlovar 1,5 miljoner nya besök till lokala biografer!” spred sig nästan lite mer än jag hoppats på. Flera medier hörde av sig eller plockade nyheten och lyfte det positiva med att det ÄNTLIGEN görs något för skolbio, med tanke på den stora vikt den spelar både pedagogiskt och cineastiskt. Synd att det var skrivet den dagen…

Jag nosar här en ny trend på gång – Kultur i Väst har startat den, jag ser fler regioner som följer efter med rapporter (Film Stockholm presenterar sin 20-sidiga kartläggning också här i dagarna) och jag ser inte minst fram emot Filminstitutets kommande nysatsningar på skolbio!

Ju fler blickar som granskar, ju fler grafer som visar och ju fler som peppar – där är skolbiotrenden vi har väntat på!

Mer från Kultur i Väst:

Ladda ner nya handledningen för lärare ”ATT FÅNGA FILMKÄNSLORNA – Metoder för att arbeta med film i skolan

 

 

 

 

 

 

 

Och för dig som vill hjälpa eleverna att skapa filmer: ”FILMHANDBOKEN – Hur du hjälper andra att göra film

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Biografcentralen, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

15 miljoner extra ”momskompensation” i vårbudgeten. Filminstitutet behöver digitalisera sin stödhantering!

För knappt två veckor sedan presenterade Kulturdepartementet i samband med vårbudgeten att de tillskjuter 15 miljoner extra för stöd till biografer, filmfestivaler och andra aktörer. Idag lämnas vårbudgeten till riksdagen.

Som de flesta vet sköt Kulturdepartementet till 25 miljoner kronor under åren 2016-2019 för att stärka utvecklingen av biografer på mindre orter och pengarna har snabbt gått åt. Därför dessa tillfälliga extra 15 miljoner.

Frågan som vi i branschen ställer oss är om det inte vore mer värt för alla parter att återställa momsen till tidigare nivå istället för att kompensera med stöd?

Stöd innebär att de ska sökas. Biografer har arbetsuppgifter de bättre behöver prioritera. Detta gäller både föreningsdrivna med ideella krafter och för privata aktörer med inte sällan kniven på strupen efter 1 januari 2017 kring momsens effekter och digitaliseringens behov kring teknikinvesteringar etc.

Stöd tar tid (och ger oftast väl utdelning). Varför har inte Filminstitutet ännu skapat ett mer intuitivt ansökningsförfarande på sin hemsida, dvs med digitala formulär istället för pappersexercis ala 2000-talet? Detta borde verkligen prioriteras och integreras med Bank ID där biografägaren enkelt kan logga in, få sina uppgifter förifyllda, följa sina ärenden, redovisa stöd etc. I ett sådant förfarande skulle t o m handläggaren kunna ställa uppföljande frågor, och vice versa, för att underlätta för både Filminstitutets hantering och för biografägaren.

Kanske är det på gång, vilket jag hoppas, annars är det på tiden att börja handla upp!

I eftermiddag lämnas vårbudgeten med 15 extra biografmiljoner till riksdagen, beslut 15 juni. Tänkbar sökperiod hos Filminstitutet därefter under sommaren med beslut i höst.

PS. Mitt förra inlägg om skolbiosatsningar som både lyfts vidare i branschmedia och fick Sveriges Radio att höra av sig till mig var dessvärre skrivet 1 april… No further comments men förslaget får gärna användas…

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Skolbio blir obligatoriskt! Fridolin och Bah Kuhnke utlovar 1,5 miljoner nya besök till lokala biografer!

Skolbio har funnits i varierande form ända sedan 1910-talet och lagom till dess 100-års jubileum lanserar nu ministrarna Bah Kuhnke och Fridolin ett gemensamt förslag (som snart tas upp för omröstning) där skolbio blir obligatoriskt för alla elever från förskoleklass upp till gymnasiet – ÄNTLIGEN!

Bakgrunden är de skolbiorapporter som Filmkonsulenterna på Kultur i Väst presenterat de senaste åren (ladda ner här: www.kulturivast.se/film/skolbio).

Statistiken visar tyvärr skolbions rätta ansikte. I Västra Götaland är nedgången 55 % från 2007 till 2016 (från 111 247 till 50 601 elever).

Även Filminstitutet har nu för första gången sedan 2011 (ÄNTLIGEN!) samlat in statistik från landets kommuner och även denna rapport visar på en allvarlig nedgång (läs rapporten här!).

Från mina källor på departementet hör jag nu att ministrarna Alice och Gustav dels lyfter in ett besök per elev varje år för att komplettera satsningar kring MIK (Medie- och informationskunnighet) och dels för att bidra till ökade besök och intäkter på landets oberoende biografer i svallvågorna efter den höjda momsen.

Upplägget rent finansiellt och som betalas nationellt har ett lika glimrande som enkelt upplägg. För varje elev ges biografen 30 kronor för att täcka filmhyra, personal, städning och neon.

I Sverige finns 1 507 189 elever (2016) som genom denna satsning ger drygt 45 miljoner i nya intäkter till biograferna. Förutom denna ekonomiska vinst tjänar skolan och eleverna över 95,8 miljoner genom ökad kunskap och humaniora erfarenheter.
Även filmindustrin med fokus på barn och ungdomsfilm tjänar 15,3 miljoner i filmhyror, allt enligt den utredning som Utbildnings och Kulturdepartementet presenterar på onsdag när förslaget tas upp för omröstning i Riksdagen.

Som ni kan läsa innebär denna mindre avsättning i budget enorma vinster på så många håll att förslaget förväntas få bred majoritet av alla riksdagspartier!

ÄNTLIGEN! Jag är lika glad som ministrarna!

Läs om hela den kraftfulla skolbiosatsningen på Regeringskansliets hemsida här!

 

Läs gärna också följande blogginlägg på samma tema…;)
2017: AMC/SF Bio drar Kulturdepartementet och Umeå kommun inför domstol!
2016: ”Kulturdepartementet backar i momsfrågan – ny moms blir 12%
2015 ”Folkets Hus och Parker lägger bud på SF Bio
2014 ”SF Bio byter äntligen till ett förtydligande namn – SFI Bio
2013 ”Regeringen säljer ut SFI till Kinesiska Kulturministeriet

Foto-HENRIK MONTGOMERY/ TT / TT NYHETSBYRÅN

 

 

4 kommentarer

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet