Kategoriarkiv: Europa Cinemas

Fyrisbiografen goes 50/50 och vill visa lika många filmer gjorda av kvinnliga filmskapare som av män.

Begreppet 50/50 när det kommer till arbetet för att säkerställa en mer jämställd filmbransch har nu nått även det främsta och viktigaste visningsfönstret – biografen.

Fyrisbiografen i Uppsala blir den första biografen i Europa som sätter upp målet att erbjuda publiken ett helt jämställt utbud. Målet sätts upp i samarbete med WIFT, Women In Film and Television, som varit, och är en stark pådrivare för jämställdhet inom filmbranschen globalt.

När det gäller nuvarande utbud på Fyris så var 1/3 av filmerna under förra året regisserade av kvinnliga regissörer som visades – nu är alltså målet att nå en jämn fördelning år 2020.

”Det finns många komponenter i kedjan, distributörer, producenter, marknadsförare och så vidare. Med vårt ställningstagande vill vi belysa ett problem och ge fler filmskapare plats på vita duken”, säger biograf-föreståndare Ida Thorén till Uppsala Nya Tidning

Fyrisbiografen är ju sedan tidigare kända att ligga i framkant då de också i höstas belönades som första europeiska biograf med Europa Cinemas Innovation Prize, ett pris om 10 000 euro, läs mer här!

Sedan dess är det många biografer i Sverige och internationellt som lär sig av Fyris hur de ökade sin publik – säkert kommer fler biografer även ta efter det nya jämställdhetsmålet!


Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Europa Cinemas, Internationellt, Svenska Filminstitutet

Biografföreståndarutbildningar i höst – en favorit i repris och en helt ny 2.0 årslång utbildning!

Snart sommarledigt och efter det en fantastiskt rolig och givande höst med en favorit i repris, 4-dagars Biografföreståndarutbildning, och en helt unik ny årslång utbildning anpassad för mer erfarna föreståndare och verksamhetsledare: Biografdrift och Utveckling 2.0

2014 startade vi vår Grundutbildning för biografföreståndare och vilket stort intresse och behov det fanns efter denna 4-dagars utbildning. Första året fick vi erbjuda den dubbelt, och även året efter blev det fullsatt med fantastisk feedback:
* Man får kött på benen, bra kontakter och nätverk. Bra grundkunskaper kring hela branschen.
* Nya kunskaper, utökat kontaktnät, känslan av att tillhöra ett större sammanhang. Inspirerande. Bra redskap.
* Man lär sig mycket om allt, bygger nätverk och får ta del av ovärderliga erfarenheter från kursdeltagare och föreläsare.
* Den lever upp till sitt namn!
* För att man får svar på många svåra frågor i en ganska rörig och otydlig bransch.
* För att lära sig mer om marknadsföring, se helheten, träffa andra och få tips, ventilera.
* Jättehjälpsamt och användbart!
* Otroligt givande och inspirerande. Perfekt start för mig som föreståndare!

Nu kör vi den äntligen igen med start i september och redan har 15 deltagare anmält sig. Den vänder sig lika mycket till den som arbetar ideellt på en mindre biograf som till professionella föreståndare och andra branschaktörer, läs mer om utbildningen här!

2.0

Jag har länge gått och närt en vision om att erbjuda ytterligare en utbildning, en fördjupande sådan för föreståndare med några års erfarenheter. Jag har även senaste året intervjuat några för att ta reda på vilka områden det finns ett kunskapsbehov kring. Områden som återkommit hos flera är ekonomi (affärsutveckling), marknadsföring (CRM mm), teknik och lokal (framtidssäkra men även hur bättre nyttja foajé och öka merförsäljning), arbetsmiljö och ledarskap.

Nu är denna vision realiserad genom att Katja Uneborg, tidigare verksamhetschef på Bio Rio i Stockholm, under senvåren på vårt uppdrag dykt ner bland önskemålen från föreståndarna och utifrån sin erfarenhet och kontaktnät skapat Biografdrift och Utveckling 2.0 – en helt unik och skräddarsydd utbildning. Som en del i visionen genomförs utbildningen under ett år med fem 2-dagarsträffar på ett pensionat i Stockholm, dvs det blir gott om utrymme för nätverkande och utbyte mellan deltagarna när alla bor på samma ställe. Utbildningen vänder sig även till filmfestivaler, branschaktiva på visningsorganisationer, Filminstitutet med flera.

Bland våra handplockade kursledare märks bland andra Mel Larsen från Storbritannien som håller i modulen ”Nytt tänk, ny publik – publikarbete & kommunikation” i november.
Mel har över 30 års erfarenhet av att jobba som publikutvecklingskonsult inom konst, arv och näringsliv.

Är du nyfiken på innehållet i utbildningen så hör av dig så skickar jag programmet, ramarna finns att läsa mer om här!

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Europa Cinemas, Internationellt, utbildningar

Presentation av bio.se för 450 europeiska biografägare #ECBucharest2017

Photo credits: Ionut Dobre/Europa Cinemas

Vartannat år bjuder Europa Cinemas in biografägare till 3 dagar konferens med inspiration och nätverk – i år i Bukarest, Rumänien med över 450 deltagare. Jag fick äran och utmaningen att med 7 bilder och på 7 minuter presentera bio.se på konferensens tredje dagen. Här är mina bilder med något kortat innehåll:

Biografcentralen är en icke-vinstdriven nationell visningsorganisation som bildades 2011 och vi bygger idag en ny biosajt för publiken i Sverige. Från början var vårt scope en nischad biosajt för kvalitetsfilmsbiografer, men 2014 utökade vi det till att omfatta samtliga oberoende biografer i Sverige. Tillsammans med filmfestivaler och filmstudios vill vi erbjuda publiken över 550 fantastiska lokaler och platser att se film på.

En inte helt ovanlig situation runt om i Europa är att det finns en stor koncentration av marknaden till få aktörer. I Sverige har SF Bio och Svenska Bio över 80 % i hela riket och närmare 95 % av marknaden i storstäderna. Än mer problematiskt är att deras hemsida för många svenskar = att gå på bio, dvs publiken upptäcker varken 340 biografer eller dess filmer idag i tillräckligt stor utsträckning. Som många andra lyft här under konferensen så blir det tydligt när en blockbuster har premiär att mindre kommersiella filmer inte ges plats eller utrymme på biografer och dukar, så även i Sverige.

Den oberoende biografens utmaningar är stora idag och genom projektet hoppas vi att kunna hjälpa många biografer genom att erbjuda både ny kompetens och nya tjänster. Allt utifrån den lokala biografens behov och med sikte på att öka antalet besök samt göra det enklare att driva en framgångsrik verksamhet.

Våren 2016 intervjuade vi förutom distributörer och biografer även publik i storstäder, mellanstora städer och på landsbygden. Idag behöver publiken för att hitta utbudet gå in på varje biografs hemsida och väl där krävs det alltför ofta att biljettköparen ska registrera sig med namn och e-postadress eller t o m skriva sin postadress – Varför? Tydligt är också att många biografer har en väldigt stor mängd information som publiken måste ta sig igenom före ett biljettköp – som publik vill jag ju bara köpa min biljett…

Hela bio.se bygger på RELEVANS där det är publikens behov som ligger till grund för hur vi utvecklat och designat hemsidan. Som publik får du på bio.se upp de filmer som går i din närhet genom att antingen fylla i ort/adress eller låta din mobil berätta var du befinner dig. Du presenteras aktuella filmer inom olika distansblock och kan på 20-30 sekunder ha klar dina biljetter i mobilen utan att fylla i några uppgifter på en biograf som använder kassasystemet Veezi. Då det finns ett stort behov av ett modernt kassasystem med ett intuitivt köpflöde valde Biografcentralen att ta in Veezi till Sverige. Hemsidan erbjuder dock integrering med övriga kassasystem på svenska marknaden också så att ingen biograf ska tvingas byta om de idag har något annat.

Lansering är om knappt tre veckor och det är både spännande och intensivt inför Lucia. Vår biosajt kommer att skaka om biografbranschen på ett positivt sätt, inte minst blir det möjligt för mindre filmer och mindre distributörer att nu få sina filmer exponerade på nätet för publiken, även om filmen inte har sättning hos den stora biografkedjan. Målsättningen från Biografcentralen och som är något vi delar med många biografägare är att på längre sikt öka besöken på europeiska och mindre kommersiella filmer. Projektet har en budget om cirka 700 000 euro genom stöd från flera olika parter. Vi har inga egna ekonomiska intressen utan pengar som kommer in från försäljning och bokning av biljetter på bio.se från biograferna går till drift, utveckling och marknadsföring.

Mina tips på vägen är att granska din egen hemsida utifrån publikens perspektiv, inte ditt eget. Hur enkelt är det att köpa biljett från sin mobil och är det anpassat efter de höga krav som publiken år 2017 ställer på e-handel? Gör projekt i samarbete med andra! Ta kontakt med mig och Biografcentralen om ni är intresserade av att lära er eller anpassa vår hemsida till ert land! Tack!

 

Photo credits: Ionut Dobre/Europa Cinemas

Konklusionen från sista passet på konferensen från Jon Barrenechea, Marknadschef på Picturehouse Cinemas Storbritannien, som även lyfte vårt arbete i Sverige i sitt slutanförande var: “We all need to muscle up on our data and use of technology, in a big way, if we’re going to survive.” The key lesson was that it’s all about, “Collaboration, collaboration, collaboration.

Utifrån Jons sammanfattning och hela konferensen känns bio.se helt enkelt 200% klockrent i denna tid att erbjuda både svenska biografer och publiken!

Photo credits: Ionut Dobre/Europa Cinemas

Presentationen genomfördes utan kostym men med bio.se t-shirt!

Du kan läsa mycket mer från konferensen på Europa Cinemas blogg här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Europa Cinemas, Funderingar, Internationellt, Ny biosajt

10 företag äger en tredjedel av världens biodukar, SF Bios ägare Wanda Group ohotat störst.

Europa Cinema konferens i Bukarest.

Första konferensdagen bjöds vi på en nulägesanalys och titt in kristallkulan av analytikern Pablo Carrera från Cinema Intelligence, IHS Markit från Storbritannien. Bland annat lyfte han den aktuella situationen på den globala biografarenan där 10 företag står för ägandet av hela 33 % av världens dukar.

Wanda Group, SF Bios kinesiska ägare (via Nordic Cinema Group och AMC) är mer än dubbelt så stor som nummer två på listan när det kommer antal dukar. Wanda Group har som uttalat mål att om 10 år äga 20 % (!) av världens biografer, idag har de 9 % av världens biodukar.

Noterbart är att bland de 10 största finns inget företag med europeiska ägare.

Det sker alltså en rejäl konsolidering på marknaden globalt och mer är att vänta. Biograferna förväntas minska antalet platser, satsa på större och skönare stolar, jobba mer med data (globala data) och testa nya prismodeller.

För Sveriges del tror jag att SF Bio inte har så många potentiella biografer att köpa in sig på, förutom då kanske Bio Capitol i Varberg som är den oavgjort största privata biografen som idag står oberoende. När det kommer till biografer på mellanstora orter tror jag mer på Svenska Bio när det kommer till framtida uppköp, t ex köpte ju de Trelleborgs Grand i april från Videvox.

Intressant är Nordisk Films intåg på svenska marknaden under nästa år, med biografer i Uppsala och Malmö (om nu fortfarande dessa är aktuella som första orter). SF Bio får därmed för första gången på många år en tydlig konkurrent på orter där de idag står ensamma som multiplexbiograf. Genom sitt hälftenägande av Svenska Bio har SF Bio under lång tid kunna stå ohotade på sina 22 orter utan någon konkurrent om publiken.

Avslutningsvis lyfte analytiker Pablo Carrera hur bioföretagen i dessa stora koncerner har ganska låg risk när det gäller att uppgradera eller för den skull pröva nya modeller, samt att de genom sin storhet är de som sätter standarden i branschen. Det tycker Carrera är oroväckande för fristående och oberoende biografer. Såklart inte bara i Sverige utan i övriga delar av världen också.

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Europa Cinemas, Funderingar, Internationellt

Vi behöver lära känna vår publik för att hitta ny publik… Erfarenheter med CRM från Sheffield

Europa Cinemas konferens i Bukarest, Rumänien. En radda av inspirerande biografer på scen bland de över 450 föreståndare och andra branschhjältar från hela Europa.

Ett av seminariepassen har rubriken ”Cinema Economics & Investment Cases” och jag fastnar för hur Showroom Cinema i Sheffield genom Ian Wilde berättar hur de för ett år sedan valde att investera i ett CRM-system och deras resa därefter.

Först, CRM står för Customer Relationship Management och även du inte känner till själva beteckningen är du en del av det i allra högsta grad, i det mesta du gör. Översatt till svenska skulle det kunna vara hur din biografs relationer till er publik ser ut och vilka verktyg du använder för att din publik ska uppleva sig så nöjda som möjligt.

CRM handlar mycket om att samla in och analysera data hur din publik idag går på film hos dig. Då kan du dels få dem att oftare besöka din biograf och dels bli bättre på att nå nya besökare genom att lära känna dina befintliga besökare. Säg den biograf som inte vill och arbetar för det?

Åter till Sheffield. Ett CRM-verktyg (finns en uppsjö olika att välja mellan) kostar pengar och det kostar tid att bygga upp och använda sig av. Showroom allokerade kostnader för att trycka ett ambitiöst månadsprogram till CRM-systemet. Likaså kunde de få tid över från att skriva texter till det tryckta programmet för att istället lära sig mer om sin publik och utveckla sin marknadsföring.

Genom att i stort sett från scratch börja om med medlemsregister och erbjuda flera olika nya sorters medlemsskap har de fått in många uppgifter och det genom klassiska lämna uppgifter i kassan till att uppmuntra till registrera genom att när en publik fyller år så går hen gratis på bio, andra besöket en gratis glass, första biljetten gratis etc etc. Varje medlem samlar poäng som kan bytas till dricka etc.

Ett särskilt medlemsskap riktat mot yngre besökare, Cine26, skapade de för att publiken blev äldre och äldre. Målet var 500 besök i veckan från Cine26 medlemmar, de är nu uppe i drygt 300 och har en bit kvar, men genom att få deras publik att registrera alla sina köp/biljetter har de också möjlighet att mer riktat marknadsföra nya filmer och evenemang – vilket ger riktigt bra resultat.

De använder också sin data för att se var deras besökare kommer ifrån och prövar sig fram med nya kampanjer för att nå publik i områden som de normalt har väldigt få besökare från. Till exempel socialt utsatta områden, studentområden och förorter. Inte något enkelt arbete alls, men genom att ha en startpunkt och siffror på hur det ser ut sätter de mål och insatser för att bli bättre på längre sikt.


Genom sitt CRM system kan de enklare följa upp sina kampanjer och insatser i marknadsföringen och de sitter varje vecka och analyserar tillsammans med sina programansvariga och pr-ansvariga.

 

Showroom Cinema i Sheffield är en del i ett nytt treårigt forskningsprojekt ”Beyond the Multiplex” med mål att öka tillgängligheten av ”bredare film” ”smalfilm” ”kvalitetsfilm” som går att följa här!

 

Varför de lämnat tryckt material för ett mjukvarusystem? ”För att nå en ny publik, vilket vi måste, behöver vi lära känna och följa den publik vi redan har”.

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Europa Cinemas, Funderingar, Internationellt, Ny biosajt, Veezi

Vem tar rodret för utveckling och samordning av svensk och europeisk barnfilm i Sverige?


Cinekid Filmfestival. Jag deltar tillsammans med 20 andra finansiärer, distributörer, biografer och övrig barnfilmbransch i ett expertmöte med rubriken ”Trender och strategier in i framtiden för att nå en ung publik”. Vi har alla fått skicka in 3 påståenden/statements* inför mötet som ligger till grund för samtalen.

Vi är verksamma i 10 olika länder och vi delar samma problem, eller delar samma fakta som en äldre man väljer att kalla det.

Jag väljer att kalla det utmaningar och vid våra diskussioner kring borden lyser det igenom flera viktiga frågor. En nederländsk arthouse föreståndare efterfrågar fler filmer: ”Om barn och unga inte ges möjlighet att se nederländska och europeiska filmer som barn kommer de inte att vilja se dessa som vuxen heller”. En distributör säger: ”Det finns modiga distributörer som väljer utanför mainstream, men oftast bara en gång – ekonomin går inte ihop”. En tredje vänder sig med frustration i rösten till nederländska filminstitutet och efterlyser bättre koordinering. Flera andra hänvisar till att de sågs 2009 under Cinekid och hade samma frågeställningar då och att för lite har gjorts.


Två timmar senare landar vi i att behovet kring samtal som dessa på en europeisk nivå är av stor vikt, men att vi också behöver gå tillbaka och lyfta samtal och konkreta visioner först nationellt för att komma vidare.

Jag ser tillbaka på Sverige och hur barnfilmen ser ut och tas om hand där. Finns det liknande utmaningar i Sverige?
Svaret är tveklöst Ja!

Jag minns när jag i vintras pratade med en privat större biografägare som inte fått information kring Rum 213 och dess fantastiska publiksiffror, dvs helt missat att sätta upp den på sin biograf. Jag tänker på att Svenska Filminstitutet inte på alltför många år (senast 2012?) samlat in nationell skolbiostatistik från kommunerna. Jag tänker på att det för svenska modiga distributörer fortfarande är en utmaning att köpa in och lansera europeiska (och svenska för delen också) barnfilmer som utmanar och berikar svenska bioutbudet. Jag tänker på Siv sover vilse som endast nådde upp till 17 000 besökare på biografer förra året. En europeisk film med liknande publiksiffror var Havets Sång. Båda dessa filmerna förtjänade minst 100 000 besökare (publiken förtjänade det också)!

Kontentan vid lunchmötet med europeiska kollegor var att det saknas någon som tar rodret, någon som med kraft sätter upp en kurs där visioner formuleras och där rätt segel och motorkraft, läs finansiering, tas fram. Det finns ett återkommande behov av samordning kring produktion, distribution och visning samt också innovation kring marknadsföring och former av samarbeten.

I Sverige har vi många goda krafter, och för den skull även flera ljuspunkter. Men behovet kring vision och innovation är stort även här för framtiden. Frågan är vem som vill ställa sig vid rodret, bjuda in och samla branschen. Svenska Filminstitutet? Kulturdepartementet? Biografcentralen? Någon annan?

* Här är mina tre påståenden/statements inför mötet:

Need for national calls
I want to stress the importance of national, and maybe European, calls for children/youth film and school cinema. In Sweden we have had a couple of really successful national projects either initiated by the Film Institute, Cultural department or School education department. These projects have been a combination of screening a certain film, like Lilya 4-ever and The Ketchup Effect (Hip Hip Hora), conferences for teachers about the theme, pedagogical angles and how to discuss and contribute for a good experience for the young viewers.

These kind of projects puts the spotlight on children/youth films, school cinema, cinema as cultural room and highlight the importance of media and film literacy.

Europa Cinemas
As a member of Europa Cinemas and as a follower of their activities I would like to have more attention on children films. For example, they award feature films at different festivals in their scheme Europa Cinema Label. They have a young audience focus but could together with Media enhance children films much more.

Renewed Industry
There is an enormous challenge to reach out to the cinemas and the family audience for children films that is not adapted from well-known books, especially for live action features. There are new tools needed for marketing like working with influencers, bloggers etc. New knowledge and experience is needed for the distribution channel. Is there a need for innovation labs with focus on distribution of children films, for new creative marketing etc?

2 kommentarer

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Biografcentralen, Europa Cinemas, Funderingar, Internationellt, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Årets Barnbio 2017 utsedd på BUFF: Cnema i Norrköping!

Ikväll utsågs vinnaren av Årets Barnbio 2017 på BUFF Filmfestival och Malmö Stads högtidliga prisgala i Malmö Rådhus. Vinnare blev Cnema i Norrköping!

Övriga nominerade biografer som erhöll ett fint diplom att pryda sina foajéer med var Centrumbiografen i Ronneby och Bio Rio Stockholm.

Förutom äran tillfaller en prissumma om 15 000 kronor till Cnema som kan användas för en studieresa ut i Europa för inspiration och nya nätverk.

Priset Årets Barnbio delades ut för femte året och samarbetspartners är BUFF FilmfestivalFöreningen FilmregionernaSveriges Förenade Filmstudios och
Föreningen Sveriges Filmfotografer.

2017 års jury var Jon Rudberg FSF, Lotta Nyblom Filmregionerna, Per Eriksson SFF och Jens Lanestrand Biografcentralen.

Biografcentralen kommer att bjuda in till nationell Barnbiokonferens och datum kommer i början av april!

Hurra, hurra, hurra hurra för Cnema!

Lämna en kommentar

Under Barnfilm, Biografcentralen, Europa Cinemas, Internationellt