Kategoriarkiv: Svenska Filminstitutet

50/50 har nu nått biografernas maskinrum – nya krav för att erhålla fortsatta stöd från Filminstitutet!

Manlig biografprojektor, källa Wikipedia

Filminstitutet presenterade häromveckan helt nya regler för deras Biografstöd. Filminstitutets nya krav bygger på att biografen – för att erhålla stöd – måste kunna uppvisa 50/50 fördelning bland både anställda och volontärer som vistas i maskinrummet. En naturlig utveckling av Filminstitutets jämställdhetsarbete.

Initiativet kommer dock inte från svenskt håll utan från Frankrike där FNCF (La Fédération Nationale des Cinémas Français) i oktober 2018 påbörjade ett initiativ som mötts, på franskt vis, av mycket högljudda protester. Några har säkert sett bilden där franska, arga manliga maskinister, hällde ut 24 ton (!) popcorn framför franska Kulturministeriet. Vad som tyvärr överskuggade själva sakfrågan var den mediastorm som de stackars arga manliga maskinisterna utsattes för då deras aktion orsakade mycket hög dödlighet bland måsbeståndet i Paris (popcorn + skör fågelmage = ingen höjdare). 

Filminstitutet skriver vidare att biograferna är en viktig del av filmbranschen och behöver reformeras. Enligt en färsk undersökning från Biografägareförbundet är det idag långt från 50/50 i maskinrummet – 83,9 % män arbetar där idag.

Om en granskar siffrorna för Filmstaden/SF Bio är siffran 101,19 % – en lika omöjlig som alldeles för hög siffra för filmbranschen och såklart även för Filminstitutet som sedan flera år internationellt hållit en fana högt kring 50/50!

Hiss eller diss här i Sverige är frågan…?

Läs gärna också följande blogginlägg på samma tema…;)
2018: Skolbio blir obligatoriskt! Fridolin och Bah Kuhnke utlovar 1,5 miljoner nya besök till lokala biografer!
2017: AMC/SF Bio drar Kulturdepartementet och Umeå kommun inför domstol!
2016: ”Kulturdepartementet backar i momsfrågan – ny moms blir 12%
2015 ”Folkets Hus och Parker lägger bud på SF Bio
2014 ”SF Bio byter äntligen till ett förtydligande namn – SFI Bio
2013 ”Regeringen säljer ut SFI till Kinesiska Kulturministeriet

1 kommentar

Under Allmänt biografer, Funderingar, Internationellt, Svenska Filminstitutet

Fyrisbiografen goes 50/50 och vill visa lika många filmer gjorda av kvinnliga filmskapare som av män.

Begreppet 50/50 när det kommer till arbetet för att säkerställa en mer jämställd filmbransch har nu nått även det främsta och viktigaste visningsfönstret – biografen.

Fyrisbiografen i Uppsala blir den första biografen i Europa som sätter upp målet att erbjuda publiken ett helt jämställt utbud. Målet sätts upp i samarbete med WIFT, Women In Film and Television, som varit, och är en stark pådrivare för jämställdhet inom filmbranschen globalt.

När det gäller nuvarande utbud på Fyris så var 1/3 av filmerna under förra året regisserade av kvinnliga regissörer som visades – nu är alltså målet att nå en jämn fördelning år 2020.

”Det finns många komponenter i kedjan, distributörer, producenter, marknadsförare och så vidare. Med vårt ställningstagande vill vi belysa ett problem och ge fler filmskapare plats på vita duken”, säger biograf-föreståndare Ida Thorén till Uppsala Nya Tidning

Fyrisbiografen är ju sedan tidigare kända att ligga i framkant då de också i höstas belönades som första europeiska biograf med Europa Cinemas Innovation Prize, ett pris om 10 000 euro, läs mer här!

Sedan dess är det många biografer i Sverige och internationellt som lär sig av Fyris hur de ökade sin publik – säkert kommer fler biografer även ta efter det nya jämställdhetsmålet!


Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Europa Cinemas, Internationellt, Svenska Filminstitutet

Upprop från Mathias Norborg och TriArt Film om risk för ett smalare filmutbud i biomonopolets Sverige!

I två nya artiklar på TriArt.se lyfter distributören och producenten Mattias Nohrborg viktiga och för branschen oerhört avgörande frågor och han är, som oftast, en av få som öppet kritiserar biografmonopolet.

Nohrborg lyfter fakta och synliggör dess risker för ett smalare filmutbud genom att Filmstaden (SF Bio) med sitt ägande i Svenska Bio står för närmare 85 % av svenska totala marknaden och i Stockholm för hela (och skrämmande) 93 % av marknaden.

Norborg efterlyser debatt och förändring – inte minst utifrån att den nya statliga filmpolitiken bättre borde adresserat frågorna kring utbud och biografmonopolet sedan branschen gjorde sig av med Filmavtalet för två år sedan.

Du hittar artiklarna här:
www.triart.se/filmer/svensk-filmpolitik-del-1/ 

www.triart.se/artiklar/svensk-filmpolitik-del-2/

Läs och sprid – lyft frågorna och diskutera!  Jag instämmer helt med Nohrborg att det finns många stenar att gräva under, inte minst för media.

Artiklarna kommer lämpligt i tid med ny kulturminister, Amanda Lind, på plats – och fredagens filmpolitiska toppmöte under Göteborg Film Festival. För dig som inte är på plats – hela toppmötet livestreamas här!

 

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

100 % rekommendation på lyckad Biografföreståndarutbildning!

I måndags och tisdags arrangerade vi de två avslutande dagarna på Biografcentralens 4 dagar långa Biografföreståndarutbildning på Tellus Biocafé i Stockholm.

Nytt för utbildningen var innehållet med Biografekonomi och affärsutveckling och PR och marknadsföring som leddes av erfarna Katja Uneborg som tidigare jobbat på Bio Rio i Stockholm.

Deltagarna kom från hela landet och trots en stor variation av biografer, från bygdegårdsbiografen till storstadsbiografen föll utbildningen väl ut. Kursavsnitten gav 4,6 av 5 möjliga i betyg och hela utbildningen 4,3. Samtliga 26 deltagare rekommenderar utbildningen för andra som vill utveckla sin biograf med bland annat följande motiveringar:
* Öppna och flexibla föreläsare som ändrar innehåll efter önskemål
* Vi har fått mycket som går att använda i verksamheten direkt
* Det är bra att lyfta blicken från dagligt arbete och se driften utifrån och med nya verktyg
* Bra diskussioner och mycket inspiration
* Många bra nyttiga tips, nu har vi inspiration för flera års utvecklingsarbete!
* Det är en gedigen och bra utbildning som tar upp det man behöver veta
* Strålande härligt sätt att träffa och utbyta erfarenheter biografer emellan

Det värmer mitt biografhjärta – och dagarna blir förutom kunskapen också en grym energi framåt, många är biograferna som vill utvecklas och både nå större publik och erbjuda ännu proffsigare upplevelser till sin publik!


En inspiratör på dagen om marknadsföring var Olle Agebro från Fyrisbiografen i Uppsala som just pratade om att förstärka biobesökarens upplevelse från det stora till det lilla – oerhört uppskattat inspel! Fyrisbiografen anlitade Cybercom för att jobba fram en publikstrategi förra året, ett arbete som både gav 10 000 nya besökare och ett unikt pris (läs mer här!)

 

Annan inspiration kom när deltagarna kunde ställa frågor direkt till Ulrika Sundbäck, handläggare för biografstöd på Filminstitutet. Kommande året lär det ramla in flera ansökningar till lokalt publikarbetestöd från deltagande biografer!

 


Till våren finns ny chans att gå utbildningen – du kan skicka in din intresseanmälan redan nu för att säkra din plats här!

Samarrangör till årets Biografföreståndarutbildning var Film Stockholm!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Svenska Filminstitutet, utbildningar

Ny uppsats granskar hur momshöjningen påverkat landsbygdsbiografer

I en nyligen presenterad uppsats på Linneuniversitetet i Växjö undersöks hur den nya statliga filmpolitiken påverkat biograferna på landsbygden. Uppsatsens författarinna Tina Karlsson har egen erfarenhet från familjens biografverksamhet i Laholm, Markaryd och Ljungby och presenterar en intressant fördjupande beskrivning både filmavtalets historia och konsekvenser med den nya statliga filmpolitiken som trädde i kraft 1 januari 2017.

Tinas uppsats bör absolut ses som ett nyktert och aktuellt inslag i den ständigt pågående momsdiskussionen. Hennes slutsats landar bland annat i:

När man förändrar något som har varat i över femtio år kan man inte räkna med annat än att det ska få konsekvenser. Den nya filmpolitiken har skördat offer i form av biografer på landsbygden som har tvingats stänga eller minska ner sin verksamhet p g a den höjda momsen. Min studie visar att förutsättningarna för landsbygdens biografer har förändrats drastiskt sedan införandet av den nya filmpolitiken. Det handlar främst om höjda biljettpriser, minskade besökssiffror och att verksamheterna har gått från att vara självförsörjande till att bli bidragsberoende. Biografägarna måste lägga sin dyrbara tid på att ansöka och återrapportera bidrag till Filminstitutet för att ha en chans att överleva. Dessutom är bidraget för utveckling av biografer på mindre ort bara adresserat mellan 2016–2019 vilket skapar en stor osäkerhet i vad som kommer hända sen.

Syftet med den nya filmpolitiken är att skapa stabilitet i filmbranschen, men för biograferna har den således fått motsatt effekt. Med en nittonprocentig ökning av momsen är det många biografer som vittnar om att de lever under nedläggningshot. Andra biografägare menar att de inte lever under nedläggningshot men att det kommer att bli svårt i framtiden att göra de investeringar som krävs för att hålla sig kvar i branschen om momsen på tjugofem procent kvarstår. Den nya filmpolitiken skall också verka för att ge mer film till fler, men om landsbygdens biografer lägger ner kan knappast den nya filmpolitiken uppfylla detta mål.

Jag har fått uppsatsen av Tina för publicering och du kan ladda ner den här: ”Den nya filmpolitiken – På landsortsbiografernas bekostnad

Vill du komma i kontakt med Tina kan du nå henne på tina@laganbio.se.

3 kommentarer

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Varför väljer folk att gå på bio? Filminstitutet presenterar ny analys!

@Filminstitutet Statistik och analys

Några gånger per år skickas nyhetsbrevet Analys och statistik ut från Svenska Filminstitutet och där finns ofta intressant läsning. I dagens nyhetsbrev presenterades bl a en publikundersökning som ger svar på frågorna varför publiken går på bio och vilka som är dess främsta konkurrenter om tid och pengar.

Filminstitutets egna sammanfattning av analysen är:

  • Enligt denna analys är stor filmduk det som framförallt lockar publiken till biografen. Att biografen visar nya filmer, att det är ett bra sätt att umgås med familj och vänner samt att det är bra ljud på bion är också viktiga aspekter.
  • Konkurrensen mot biografen kan delas upp i två huvudgrupper: dels andra sociala aktiviteter och dels andra sätt att se på film/rörlig bild. Vad gäller sociala aktiviteter kan biografen möta konkurrensen till exempel genom att satsa på restaurang, bar och kafé. Vad gäller andra sätt att se på film/rörlig bild kan konkurrensen mötas genom satsningar på stora filmdukar, nya filmer och bra ljud.
  • Kvinnor och män har till viss del olika motiv till att gå på bio och upplever delvis att det är olika upplevelser som bion konkurrerar med. De sociala aspekterna är generellt viktigare för kvinnor medan de tekniska aspekterna av filmupplevelsen är viktigare för män.
  • Det finns också skillnader mellan olika åldersgrupper. Andra sätt att se på film/rörlig bild utgör en större konkurrens vad gäller unga, medan konkurrensen för äldre i högre grad handlar om andra kulturupplevelser. För unga upplevs biografen redan idag som ett bra sätt att umgås med andra, medan äldre i högre grad upplever att umgänge är något som konkurrerar med bioupplevelsen.

Du läser hela analysen här på Filminstitutets hemsida!

Prenumerera gör du enkelt längst ner på sidan ovan – Do it!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Svenska Filminstitutet

Ny rapport om Skolbio i Stockholms län visar på stor utvecklingspotential!

Film Stockholm presenterade igår en gedigen och intressant rapport kring Skolbio i Stockholms län. Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med en stor mängd aktörer i länets 26 kommuner och alla som har något intresse av skolbio, oavsett om en jobbar på biograf, kommun, region eller nationellt kan få bra inspiration genom att ägna en stund åt att läsa rapporten!

Varje kommun har fått ett antal frågor kring vem som ansvarar, vem som får gå på skolbio, var skolbion visas och eventuell kostnad. Film Stockholm har också gått vidare i de fall och i de kommuner som har externa fristående aktörer som jobbar med skolbio. Ett exempel är Sollentuna Bio där Videvox föredömligt fortsatte, i mån av resurser, arrangera skolbio för skolorna när kommunen la ner från sitt håll. Likaså finns en mängd filmfestivaler som bidrar till skolbio för många barn och unga.

Rapporten sätter genom sin existens bland annat strålkastaren på hur odemokratiskt och ojämställt kulturutbudet är för barn och unga i Stockholms kommuner. Det blir extra tydligt i grafen med antal % av barnen i de 15 kommuner som gått på skolbio. Värmdö är kommunen som en ska ta rygg på! Värmdö erbjuder skolbio för samtliga klasser både på kommunala och fristående skolor varje år, producerar en katalog digitalt och fysiskt med mera.

I rapporten blir det också tydligt vilka behov kommunerna har för att förbättra och utveckla sin skolbioverksamhet. Flera upplever det som krångligt med urval, bokning, rättigheter och praktikaliteter runt besöket. Här kan både biografer ta större plats med sin kunskap och nätverk, samt att ett starkare utbyte kommuner emellan kan stärka verksamheterna.

Rapportens författare Ulf Slotte presenterar i slutet ett nytt och intressant förslag kring en ny fördelning av ansvar som är värd att utveckla. I förslaget flyttas ett urval funktioner för effektivare samordning till regional och nationell nivå där kunskap och resurser i högre grad kan finnas kontra den kommunala:

  • Statlig nivå: Ekonomiskt stöd, rättighetsfrågor, filmhandledningar
  • Regional nivå: Filmval, utbudskatalog, samordning mellan kommuner
  • Kommunal nivå: Praktiskt genomförande, resor, lokalbokning

Som sagt – läs och se var i kedjan du arbetar och hur din roll kan stärka skolbion i just din kommun. Helt klart är att det finns stor utvecklingspotential och ju fler som samverkar – ju roligare och bättre resultat!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Funderingar, Kulturdepartementet, skolbio, Svenska Filminstitutet