Kategoriarkiv: Digitalisering

Upprop från Mathias Norborg och TriArt Film om risk för ett smalare filmutbud i biomonopolets Sverige!

I två nya artiklar på TriArt.se lyfter distributören och producenten Mattias Nohrborg viktiga och för branschen oerhört avgörande frågor och han är, som oftast, en av få som öppet kritiserar biografmonopolet.

Nohrborg lyfter fakta och synliggör dess risker för ett smalare filmutbud genom att Filmstaden (SF Bio) med sitt ägande i Svenska Bio står för närmare 85 % av svenska totala marknaden och i Stockholm för hela (och skrämmande) 93 % av marknaden.

Norborg efterlyser debatt och förändring – inte minst utifrån att den nya statliga filmpolitiken bättre borde adresserat frågorna kring utbud och biografmonopolet sedan branschen gjorde sig av med Filmavtalet för två år sedan.

Du hittar artiklarna här:
www.triart.se/filmer/svensk-filmpolitik-del-1/ 

www.triart.se/artiklar/svensk-filmpolitik-del-2/

Läs och sprid – lyft frågorna och diskutera!  Jag instämmer helt med Nohrborg att det finns många stenar att gräva under, inte minst för media.

Artiklarna kommer lämpligt i tid med ny kulturminister, Amanda Lind, på plats – och fredagens filmpolitiska toppmöte under Göteborg Film Festival. För dig som inte är på plats – hela toppmötet livestreamas här!

 

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Västra Götalandsregionen avsätter 800 000 kr för att utveckla biografen som mötesplats – viktigt även för andra regioner, län och kommuner!

Västra Götalandsregionen och dess Kulturnämnd har länge legat i framkant när det gäller att avsätta medel för att digitalisera och utveckla biografer.
I en helt ny utlysning avsätter Kulturnämnden 800 000 kronor för ”Pilotprojekt som utvecklar digitala biografer som mötesplats”, med sista ansökningsdag 7 september. Dessa medel kan sökas av biografföreningar och kommunalt ägda biografer i Västra Götaland som kan motivera på vilket sätt man vill arbeta med publikutveckling, arrangörsutveckling, nya former för folkbildning och digital teknik.

För biografen som kulturell mötesplats är en utlysning som detta oerhört viktig. När Sveriges största region (49 kommuner) så tydligt visar med hela handen att lokala biografen är en angelägen kulturinstitution – då följer fler regioner och län efter! Likaså blir det klart för kommuner att biografen är en verksamhet som på många orter behöver stöd från det offentliga!

Läs mer om utlysningen här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering

Ny uppsats granskar hur momshöjningen påverkat landsbygdsbiografer

I en nyligen presenterad uppsats på Linneuniversitetet i Växjö undersöks hur den nya statliga filmpolitiken påverkat biograferna på landsbygden. Uppsatsens författarinna Tina Karlsson har egen erfarenhet från familjens biografverksamhet i Laholm, Markaryd och Ljungby och presenterar en intressant fördjupande beskrivning både filmavtalets historia och konsekvenser med den nya statliga filmpolitiken som trädde i kraft 1 januari 2017.

Tinas uppsats bör absolut ses som ett nyktert och aktuellt inslag i den ständigt pågående momsdiskussionen. Hennes slutsats landar bland annat i:

När man förändrar något som har varat i över femtio år kan man inte räkna med annat än att det ska få konsekvenser. Den nya filmpolitiken har skördat offer i form av biografer på landsbygden som har tvingats stänga eller minska ner sin verksamhet p g a den höjda momsen. Min studie visar att förutsättningarna för landsbygdens biografer har förändrats drastiskt sedan införandet av den nya filmpolitiken. Det handlar främst om höjda biljettpriser, minskade besökssiffror och att verksamheterna har gått från att vara självförsörjande till att bli bidragsberoende. Biografägarna måste lägga sin dyrbara tid på att ansöka och återrapportera bidrag till Filminstitutet för att ha en chans att överleva. Dessutom är bidraget för utveckling av biografer på mindre ort bara adresserat mellan 2016–2019 vilket skapar en stor osäkerhet i vad som kommer hända sen.

Syftet med den nya filmpolitiken är att skapa stabilitet i filmbranschen, men för biograferna har den således fått motsatt effekt. Med en nittonprocentig ökning av momsen är det många biografer som vittnar om att de lever under nedläggningshot. Andra biografägare menar att de inte lever under nedläggningshot men att det kommer att bli svårt i framtiden att göra de investeringar som krävs för att hålla sig kvar i branschen om momsen på tjugofem procent kvarstår. Den nya filmpolitiken skall också verka för att ge mer film till fler, men om landsbygdens biografer lägger ner kan knappast den nya filmpolitiken uppfylla detta mål.

Jag har fått uppsatsen av Tina för publicering och du kan ladda ner den här: ”Den nya filmpolitiken – På landsortsbiografernas bekostnad

Vill du komma i kontakt med Tina kan du nå henne på tina@laganbio.se.

3 kommentarer

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

15 miljoner extra ”momskompensation” i vårbudgeten. Filminstitutet behöver digitalisera sin stödhantering!

För knappt två veckor sedan presenterade Kulturdepartementet i samband med vårbudgeten att de tillskjuter 15 miljoner extra för stöd till biografer, filmfestivaler och andra aktörer. Idag lämnas vårbudgeten till riksdagen.

Som de flesta vet sköt Kulturdepartementet till 25 miljoner kronor under åren 2016-2019 för att stärka utvecklingen av biografer på mindre orter och pengarna har snabbt gått åt. Därför dessa tillfälliga extra 15 miljoner.

Frågan som vi i branschen ställer oss är om det inte vore mer värt för alla parter att återställa momsen till tidigare nivå istället för att kompensera med stöd?

Stöd innebär att de ska sökas. Biografer har arbetsuppgifter de bättre behöver prioritera. Detta gäller både föreningsdrivna med ideella krafter och för privata aktörer med inte sällan kniven på strupen efter 1 januari 2017 kring momsens effekter och digitaliseringens behov kring teknikinvesteringar etc.

Stöd tar tid (och ger oftast väl utdelning). Varför har inte Filminstitutet ännu skapat ett mer intuitivt ansökningsförfarande på sin hemsida, dvs med digitala formulär istället för pappersexercis ala 2000-talet? Detta borde verkligen prioriteras och integreras med Bank ID där biografägaren enkelt kan logga in, få sina uppgifter förifyllda, följa sina ärenden, redovisa stöd etc. I ett sådant förfarande skulle t o m handläggaren kunna ställa uppföljande frågor, och vice versa, för att underlätta för både Filminstitutets hantering och för biografägaren.

Kanske är det på gång, vilket jag hoppas, annars är det på tiden att börja handla upp!

I eftermiddag lämnas vårbudgeten med 15 extra biografmiljoner till riksdagen, beslut 15 juni. Tänkbar sökperiod hos Filminstitutet därefter under sommaren med beslut i höst.

PS. Mitt förra inlägg om skolbiosatsningar som både lyfts vidare i branschmedia och fick Sveriges Radio att höra av sig till mig var dessvärre skrivet 1 april… No further comments men förslaget får gärna användas…

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Premiär idag för Terminator 2 i 3D på över 65 biografer – så hamnade James Camerons film i Biografcentralens distribution…

Juni 2017. Jag får en fråga från Tomas Forsberg på Centrumbiografen i Ronneby om vi kan hitta rättigheterna för James Camerons nya 3D-version av Terminator 2. Ingen konstig fråga i sig då vi sedan 2012 jobbat med klassikerrättigheter och får ett gäng med förfrågningar, på kända såväl som mindre kända klassiker. Jag tycker först att det låter som en film som någon av de större distributörerna skulle ta in till Sverige och mailar runt, men inget napp, inget besked.

Jag letar vidare och hamnar till slut hos en agent i Tyskland som visst kan erbjuda visning av Terminator 2 i 3D för den nätta summan av 800 euro för två visningar… Det känns inte hållbart och jag berättar att vi kanske kan få ihop fler intresserade biografer och därmed kunna pruta på priset. Visst säger agenten – hör av dig!

Det känns dock inte så säkert utan jag drar mig för att gå ut mer brett och fråga efter intresse då risken att rättigheterna skulle försvinna vidare kändes stor. Istället letar jag vidare och hamnar till slut hos Studio Canal i Storbritannien.

Min erfarenhet med ett så stort bolag som Studio Canal är att de knappt bemödar sig att svara på frågor från en mindre aktör, och till en början dröjer svaret ett par veckor. Det har nu blivit september men till slut får jag svar att de visst kan lösa med rättigheterna och undrar om vi vill ta in den med exklusiva rättigheter för en mindre tidsbegränsad theatrical release för svenska biografer. Lite paff över frågan börjar jag iallafall att diskutera pris och tydligt är att när de inte lyckats få någon traditionell distributör på kroken så är det rätt öppet för prutning…

Efter förhandling fram och tillbaka några veckor landar vi på för oss en mycket överkomlig summa för den s k Minimum Guarantee (MG) summan och en delningsuppgörelse på ev intäkter utöver. Detta innebär en mycket ringa risk med pengar vilket för Biografcentralen var viktigt. Vi signar avtalen och kan gå ut till både Tomas i Ronneby och övriga Sverige med möjlighet att boka in filmen för en premiär torsdag 1 februari 2018.

POSTER-international redDet kändes lite overkligt och väldigt roligt. Affischer nytrycktes, trailer togs fram och annan pr. Det som vi såklart hade önskat vore att publiken kunde getts svenska undertexter på Terminator 2. Dock var detta inte möjligt då det på svaret om kostnad till Studio Canal visade sig bli 6 000 euro (60 000 SEK), då dessa behövdes framställas i Camerons föredragna och utvalda labb – den utgiften skulle vi inte kunna hämta tillbaka… Dock är ju filmens målgrupp vana vid engelska och kan t o m uppskatta originalversionen som den är:)

Idag är det premiär och filmen kommer kommande veckor sättas upp på över 65 (!) biografer över hela Sverige. Filmen visas även idag och vid två tillfällen (6 och 13 februari) på SF Bios samtliga biografer inom deras klassikerserie, vilket är nytt för oss att få SF Bio som kund:). Terminator 2 visas på många biografer i både 2D och 3D så att publiken får välja den form de gillar mest.

Helt klart är när vi ser förhandsförsäljningen att det inte bara är Tomas i Ronnebys favoritfilm utan att den håller för en vända till på biograferna!

Men den visas på de flesta biograferna endast 1 gång – hitta din närmaste visning på Bio.se eller på SF Bio!

026CAP4K

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Digitalisering, Klassiker

Ny rapport med fakta om bio i Norden

Igår presenterades en rapport med jämförande siffror på det mesta inom branschen i de nordiska länderna 2010-2016. Det är första gången biofakta sammanställs och jämförs i detta format och det finns en hel del intressant att läsa i den 56-sidiga rapporten.

Sverige har ett rejält utrymme för att öka antalet biobesök om vi jämför oss med grannländerna Norge och Danmark. År 2016 gjordes knappt 17 miljoner biobesök. Skulle vi nå upp i Danmarks nivå skulle det innebära ytterligare 8 miljoner biobesök och en ökad intäkt till biobranschen om drygt 800 miljoner kronor! Detta är något jag tycker det pratas väldigt lite om när det pratas om brist på pengar i branschen…
För Biografcentralens projekt Ny biosajt är det dock en tydlig vision och viktig markör i vårt arbete att genom ökad tillgänglighet med bio.se och moderna verktyg för oberoende biografer – antalet besök per capita ska upp!

 

Sverige tappade ett större antal biografer och salonger under digitaliseringen jämfört med samtliga nordiska länder. Var de kulturpolitiska insatserna inte tillräckliga att stödja de minsta biografern? Noterbart dock att trenden med minskat antal biografer och salonger vände år 2015 som Filminstitutets statistik tidigare också visat.

 

 

 

 

Biljettpriset då? Denna jämförande graf gäller 2015 och visar att vi hade då liknande biljettpriser som Norge och Danmark. Vi ska här ta med i beräkningen att momsen i Sverige på biobiljetten ökade från 6 % till 25 % i januari 2017 vilket gör att en jämförande graf som det här för innevarande år lär visa en större skillnad.

Du hittar rapporten Film på bio i Norden för nedladdning här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Digitalisering, Internationellt, Kulturdepartementet, Ny biosajt, Svenska Filminstitutet

Ny biograf i tidigare biograflös kommun – Haralds bio på Hönö!

I helgen öppnade en ny svensk biograf – vilket ju inte tillhör vardagen! Det är biografen Haralds bio på Hönö i tidigare biograflösa Öckerö kommun där publiken i helgen fick se ny film i mörkret.

Haralds Bio har en salong med 32 platser och vad som även utmärker Haralds Bio är att det är en restaurang som byggt och driver biografen.

Stora planer, dagliga visningar och förutom aktuella biofilmer även seniorbio, live på bio och kommande filmklubbar.

Såhär presenterar sig Haralds Bio:
”I en alldeles särskild stil och klass vill vi bjuda dig som biobesökare till oss på Haralds Salonger. Här serverar vi dig den senaste tekniken med oerhört bra 7.1 surround-ljud och en 4K-projektor i världsklass och vi ger dig det i den skönaste miljön du kan tänka dig!”

På Wikipedia hittar jag att Hönö haft biograf en gång tidigare, en salong med 300 platser drevs 1959-1966 – 51 år sedan, så det var på tiden:)

Spännande med nya biografer i nya miljöer. Helt rätt ligger ju biografen då intresset för publiken att inte bara gå på bio utan att fylla en helkväll med upplevelse, mat och dryck ökar. Kika in på www.haraldsbio.se.

Välkommen Harald!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Svenska Filminstitutet