Kategoriarkiv: skolbio

Kulturnämnden i Örebro kommun beslutar om avgiftsfri skolbio!

Hösten 2019 prövade Kulturnämnden i Örebro med gratis skolbio för kommunens grundskolor. Anledningen var minskade besök de senaste åren och testet gav mycket bra resultat. Häromdagen beslöt därför Kulturnämnden att permanent erbjuda avgiftsfri skolbio med mål om minst 55 visningar på Bio Roxy, den kommunala kvalitetsfilmsbiografen. 

Kulturnämnden i Örebro går därmed i bräschen för vad jag tror blir en ny trend hos kommuner, när fler inser att det både är praktiskt och demokratiskt fördelaktigt med avgiftsfria skolbiobesök. 

Kulturnämndens ordförande Lennart Bondesson (KD) berättar i P4 Örebro att de ser ser ”principiella skäl att alla barn och elever erbjuds film som ett medel för lärande, för demokrati och utveckling”. Han berättar vidare att Kulturnämnden har höga krav om effektivisering och den tröskel det är för skolor med den tidigare avgiften (20 kronor per elev) är kontraproduktivt för alla parter. Örebro kommun driver biografen och det handlar också om bättre nyttjande av kommunala lokaler. Jag tänker att det för andra kommuner också kan handla om att få ännu bättre utväxling av kommunala stöd till just biograferna.

Kostnaden som avsätts av Kulturnämnden för gratis skolbio är under detta år 220 000 kronor och utgör cirka 0,1% av den totala kulturbudgeten. För denna summa kommer närmare 8 000 barn få se en utvald kvalitativt bra och pedagogiskt användbar film – priseffektiv skolkultur deluxe!

Nästa steg för Örebro kommun kan en hoppas på blir att tillsammans med övriga kommuner i region Örebro upphandla gratis skolkulturbussar. Som nämns i inslaget i P4 Örebro står ju många bussar tomma under skoltid, och detta skulle öka tillgängligheten inte bara till skolbio utan även andra kulturformer. Och inte minst underlätta för skolor utanför citykärnan då att hyra en buss är dyrt.

Lyssna på Kulturnämndens ordförande i Sveriges Radio här (15 minuter in i programmet: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1430397?programid=509

Heja Örebro kommun – nu en viktig inspiratör för stärkt skolbio i Sverige!

För dig som söker efter mer inspiration och vill utveckla er kommuns skolbio finns stöd att söka – läs mer på Filminstitutets hemsida här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Funderingar, skolbio, Svenska Filminstitutet

Ny svensk barnfilmfestival – Prisma i Göteborg!

Hurra – ännu en större filmfestival för barn och unga där nya barnfilmer från hela världen visas. Göteborg Film Festival omskapar sin Lilla filmfestival som tidigare arrangerats strax före Filmfestivalen i januari och oktoberlyser nu istället upp Göteborg med ett toppenprogram för barn upp till 15 år i nya filmfestivalen PRISMA.

Visningar blandas med möjlighet till eget skapande av egna filmer och festivalens värdegrund om att ge besökaren tillgång till filmiska pärlor från hela världen går igen även för de unga under Prisma.

Sverige behöver fler som lyfter och värdesätter bra barnfilm. BUFF i Malmö och Stockholm filmfestival Junior får nu en fin syster i form av Prisma – ju fler barnfilmer som hittar till Sverige, ju större chans till bättre mångfald både på biograf och på skolbio.

Du hittar programmet på www.program.goteborgfilmfestival.se

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Funderingar, Internationellt, skolbio

Ny rapport presenterar vilka resurser som finns för biografer i respektive region!

Föreningen Filmregionerna tar sedan två år tillbaka fram en rapport kring hur respektive region arbetar med visningsfrågor. En lovvärd och intressant rapport då regionernas filmkonsulenter spelar en viktig roll för biografer, inte minst när det kommer till påverkan och finansiering från kommuner och region. 

En regional biografkonsulent verkar tillsammans med bland andra Filminstitutet och nationella visningsorganisationer för att utveckla den lokala biografen genom olika insatser. Det kan vara att arrangera biografträffar, kompetensutveckling, ge rese- och utbildningsstöd, agera bollplank kring utvecklingsprojekt, skolbio med mera. 

Varje region är unik och arbetar utifrån sina geografiska och ekonomiska förutsättningar – men alla fyller ett viktigt behov, vilket jag tycker också rapporten visar svart på vitt. Jag kan tycka genom åren att de regionala konsulenternas roll ibland inte fått den uppskattning och bekräftelse för det arbete de gör från den nationella nivån. Konsulenterna arbetar ofta i bakgrunden men i nära dialog med kommunerna, ett arbete som kontinuerligt ger kommunerna en påminnelse om biografen, skolbio och ungas eget skapande.

Jag vet själv från mitt arbete som skolbiokonsulent på Film i Väst och sedan som biografkonsulent på Kultur i Väst hur viktig den regionala nivån i den svenska biografbranschen är. På min tid reste jag runt till i stort sett samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionen och träffade biografägare, kulturchefer och ibland den högsta kommunala instansen i form av kommunstyrelsen och, på den tiden, framförde vikten av kommunala stöd för att hantera den kommande digitaliseringen – dvs att kommunen behövde gå in med pengar för den lokala biografen, annars skulle invånarna stå utan sin kanske viktigaste kulturella mötesplats inom några år. 

Utan att varken förhöja eller förminska min insats då så tyckte jag det var tydligt inför kommunala beslut att en röst/expert från den regionala nivån – det var viktigt! 

Det gäller i lika hög grad fortfarande när kommuner med ändrade politiska inriktningar kan tycka att filmen och biografen ska verka på den kommersiella marknaden och klara sig utan bidrag – en oroväckande utveckling. Här är Filmregionernas arbete för att lyfta biografen som visningsplats för både värdefull film och skolbio avgörande! 

Intressant är också att läsa hur Filminstitutets Biografstöd fördelats 2018 per region – tråkigt dock att så få biografer söker Stöd för Publikarbete – morot för fler biografer att söka framöver kanske?

Som alltid är en viktig och positiv bieffekt av rapporten att varje region varje år tydligt får redovisa offentligt hur de prioriterar sina resurser, rapporten blir därmed också en morot/piska kring den interna fördelningen av resurserna. 

Läs mer om Filmregionerna här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, skolbio, Svenska Filminstitutet, utbildningar

Spännande och nytänkande konferens kring att visa film för barn på Skärisbiografen i Stockholm

Playing with Cinema – Enhancing Pedagogical Moments Through Film

Skärisbiografen lyfter under en hel dag den spännande frågan kring att lyfta filmen som konstform och göra det lustfyllt för barn och unga att se film.

Jag gillar skarpt deras anslag: ”Vi önskar att hitta ett lekfullt sätt att prata om och visa film, uppvärdera filmen som konstform snarare än verktyg och att entusiasmera den unga publiken och deras lärare till att uppleva film och alla dess olika aspekter.”  


Inbjudna inspiratörer är Petra Slatinsek, programchef på kommunala barn- och ungdomsbiografen Kinodvor i Ljubljana och Alejandro Bachmann, f.d. filmpedagog och curator på Austrian Film Museum 

Dagen är kostnadsfri, vänder sig till filmvisande aktörer och arrangeras fredag 17 maj. Du hittar mer information och anmäler dig här!

Arrangörer är Skärisbiografen/Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen och CinemAfrica tillsammans med Festivalcentrum med stöd från Stockholms stad.

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Internationellt, skolbio, utbildningar

Skärisbiografen – unik biograf med egen skådespelarensemble!

Utvecklingspeppad personal på Skärisbiografen med ensemble, administration, publikvärdar och tekniker!

Jag hade före idag aldrig hört talas om en biograf som har sin egen skådespelarensemble – där bör Skärisbiografen stå sig helt unik både i Sverige och, vem vet, även utomlands. Idag fick jag dock stifta bekantskap med både dessa skådespelare och övrig personal på den av Stockholms Stadsteater drivna kvartersbiografen genom att vara inbjuden för att leda gruppen i en framtidsworkshop.

Teater och Bio!

Skärisbiografen är en uttalad barn-och ungdomsbiograf och startade så sent som september 2017. Biografen visar film några dagar under veckan när inte teater huserar i salongen och har riktigt bra publiksiffror – över 8 500 besökare förra året på drygt 200 visningar under 8 öppna månader.

Förutom skolbio och barn-och ungdomsfilmer visar Skärisbiografen även repertoarfilm med mer vuxen publik när rätt tema eller film finns – och även detta med målsättningen att vara en aktuell och angelägen kvartersbiograf för boende i Skärholmen med omnejd.

Det som ger mig en sådan enorm kraft och energi är att få prata innehåll och lyssna på alla kloka och reflekterande tankar under dagen – vilken längtan att ge sin publik en ännu bättre upplevelse de har på Skärisbiografen! Likaså är det så tydligt vad en kommunalt driven biograf kan göra skillnad – fler kommunala biografer önskar jag mig…

Biografföreståndare Valentina Bender och verksamhetschef Malin Hjelm berättade om hur Skärisbiografen kom till och framtida satsningar!

För Skärisbiografen var denna workshopdag startskottet på en ökad satsning på biografen och inte minst att involvera fler i personalen med arbetet för att utveckla biografen. Skärisbiografen är unik på många sätt och enigheten var stor att fortsätta våga vara unik utifrån de styrkor en teater och biograf tillsammans kan erbjuda!

Det jag kunde bidra med var en gemensam kunskapsgrund kring biografbranschen idag i Sverige och med hjälp av frågor och samtal lotsa verksamhet och idéer framåt – vilket var fantastiskt roligt!

Vill ni på er biograf också få ett utomstående öga och processledare för er utveckling så hör av er!

2 kommentarer

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Biografcentralen, Funderingar, skolbio

Utsett vinnare i Warszawa och njutit av Gordon och Paddy på polska

Förra helgens jurytjänst i Warszawa kröntes med att vi i juryn utsåg vinnaren av årets ECFA-pris. Vi såg 8 filmer totalt och när vi väl satte oss ner för att diskutera ihop oss landade vi alla tre i att vi ville utse The Witch Hunters av regissören Rasko Miljkovic från Serbien/Makedonien till vinnare av the ECFA award. Vår motivering löd: ”A film about crossing borders on many levels with great performances of the children actors. We really felt the empathy and the joy of friendship that touched our hearts. An honest film that is not hiding difficulties or pretending being something else than life itself.”

Hur gick själva jurymötet till? Vi beslöt oss för att börja med att var och en gå igenom alla 8 filmer och ge en 1a, 2a eller 3a. En 1a innebar att filmen inte var aktuell för priset, en 2a för en film vi önskade prata om med de andra, en 3a till en film vi gärna såg som vinnare. Själva jurydiskussionen tog väl cirka en timme inklusive formulering av motiveringen ovan.

Att se filmerna på festivalen var både knasigt, kul och exotiskt. De flesta filmerna var dubbade till polska, någon hade voice-over. Det tog ett tag att anpassa öronen till Johan Rheborg som vaktmästare i LasseMaja pratandes och hummandes polska. Likaså lyssna på Pettsson och Findus på polska…

Enklare var det att njuta av Gordon och Paddy med ett gäng förskolebarn i den mindre salongen. Killen som satt bredvid mig hade milt sagt myror i brallan och hans fröken berättade att det var första gången på bio för 4-5-åringen. Stora ögon när ljuset släcktes och mycket härligt prat under filmen! Älska bio!

Regissören Linda Hambäck vars film Gordon och Paddy snart också får biopremiär över hela Frankrike hade skickat en hälsning till publiken. Hälsningen var på engelska, med voice-over på polska i salongen:)

Jag är säker på att någon skolbiodistributör tar in vinnarfilmen till Sverige – se den! Passa även på att se bioaktuella Supa Modo från Kenya som var en film vi diskuterade mycket kring i jurygruppen!

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Biografcentralen, Internationellt, skolbio

Första dagen i jurytjänst på Warszawa Kids Film Festival

En av två festivalbiografer, supercharmig!

Jag fick i augusti en så himla rolig inbjudan att sitta i ECFA*-juryn under Warszawa Kids Film Festival! Nu är jag och dottern på plats från och med idag till på söndag!

Hur är livet som jurymedlem på en barnfilmfestival? Det finns säkert både enklare och lyxigare juryarbete på världens alla filmfestivaler… För juryarbete i Warszawa så står festivalen med resa och logi mot ”kravet” att se 8 filmer. Idag har det också känts lite som VIP med upphämtning på hotellet med taxi till första filmen (som inte är med i huvudtävlan dock), lunch på festivalens ”cafékontor” och om en hade velat en drink på kvällen på biografen där Financing forum pågår. Filmen vi såg var svenska Rum 213 med engelska undertexter OCH polsk voice over i salongen – det är inte lite galet och rätt irriterande i början tills en vänjer sig:).

För oss som varit i branschen några år finns ofta en låda på kontoret med ett gäng badge – men hur många har festivalstrumpor?

Vi är tre i juryn förutom mig då från Sverige även från Tyskland och Frankrike som ska kora en vinnare av de 8 filmerna i huvudtävlan.

 

 

Förutom möjligheten att se fina barnfilmer från jordens olika hörn blir festivalen en riktigt bra möjlighet för nätverkande och hitta kollegor och kunskap ifrån andra länder. Här i Polen vill jag gärna lära mig en hel del hur biografsituationen ser ut om det går. Likaså kanske någon eller några av filmerna kan distribueras i Sverige av Biografcentralen om rättigheter och förhandling lyckas.

*ECFA är European Children Film Association där Biografcentralen är medlemmar i.

På plats för Q&A efter visningen var Martin Jern och Emil Larsson från Dansk Skalle.

Nu verkar inte så många visningar hinnas med, men jag hade gärna sett några av dessa indiska barnfilmer! Gattu har Biografcentralen i distribution – underbart fin film som setts av närmare 5 000 barn på skolbio i Sverige

En av biografens vackra salonger. Visning kl 18!

Bergman på polska!

Lagom stort program för att lösa logistiken!

Hittills har Warszawa mest setts från taxi, imorgon ska Gamla stan hinnas med…

Lämna en kommentar

september 26, 2018 · 9:33 e m

Årets Barnbio 2018 Folkets Bio Regina uppmärksammas i Sveriges Radio för helgens Barnfilmfestival!

Jag får lyfta på hatten till Folkets Bio Regina i Östersund som både när de tog emot priset i mars lyckades få stor uppmärksamhet (välförtjänt sådan såklart) i medierna – och nu så smattrar det in nya reportage för Årets Barnbio 2018.

Helt rätt jobbat- priset är tänkt för att ge möjlighet att skapa en ökad kännedom om biografen och inte minst barnfilmsverksamheten.

Med ett jättefint reportage i P4 Jämtland får Annica Nordin på Bio Regina både berätta om biografföreningen, deras ordinarie utbud (visar film 7 dagar i veckan med ideella krafter) och helgens kommande Barnfilmfestival!

Barnfilmfestival är ägnad att återigen fira att Regina är Årets Barnbio 2018 och det blir både knattefilmer och familjefilmer lördag-söndag, och såklart ballonger och tårta!

Ni kommer väl till årets Barnbiodagar som ju arrangeras på Regina 22-23 november?

Lyssna här på reportaget i P4 Jämtland (från 11.02 till 23.40 i sändningen).

Anmälan till Barnbiodagarna sker här!

Lämna en kommentar

Under Barnfilm, Biografcentralen, skolbio

Ny rapport om Skolbio i Stockholms län visar på stor utvecklingspotential!

Film Stockholm presenterade igår en gedigen och intressant rapport kring Skolbio i Stockholms län. Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med en stor mängd aktörer i länets 26 kommuner och alla som har något intresse av skolbio, oavsett om en jobbar på biograf, kommun, region eller nationellt kan få bra inspiration genom att ägna en stund åt att läsa rapporten!

Varje kommun har fått ett antal frågor kring vem som ansvarar, vem som får gå på skolbio, var skolbion visas och eventuell kostnad. Film Stockholm har också gått vidare i de fall och i de kommuner som har externa fristående aktörer som jobbar med skolbio. Ett exempel är Sollentuna Bio där Videvox föredömligt fortsatte, i mån av resurser, arrangera skolbio för skolorna när kommunen la ner från sitt håll. Likaså finns en mängd filmfestivaler som bidrar till skolbio för många barn och unga.

Rapporten sätter genom sin existens bland annat strålkastaren på hur odemokratiskt och ojämställt kulturutbudet är för barn och unga i Stockholms kommuner. Det blir extra tydligt i grafen med antal % av barnen i de 15 kommuner som gått på skolbio. Värmdö är kommunen som en ska ta rygg på! Värmdö erbjuder skolbio för samtliga klasser både på kommunala och fristående skolor varje år, producerar en katalog digitalt och fysiskt med mera.

I rapporten blir det också tydligt vilka behov kommunerna har för att förbättra och utveckla sin skolbioverksamhet. Flera upplever det som krångligt med urval, bokning, rättigheter och praktikaliteter runt besöket. Här kan både biografer ta större plats med sin kunskap och nätverk, samt att ett starkare utbyte kommuner emellan kan stärka verksamheterna.

Rapportens författare Ulf Slotte presenterar i slutet ett nytt och intressant förslag kring en ny fördelning av ansvar som är värd att utveckla. I förslaget flyttas ett urval funktioner för effektivare samordning till regional och nationell nivå där kunskap och resurser i högre grad kan finnas kontra den kommunala:

  • Statlig nivå: Ekonomiskt stöd, rättighetsfrågor, filmhandledningar
  • Regional nivå: Filmval, utbudskatalog, samordning mellan kommuner
  • Kommunal nivå: Praktiskt genomförande, resor, lokalbokning

Som sagt – läs och se var i kedjan du arbetar och hur din roll kan stärka skolbion i just din kommun. Helt klart är att det finns stor utvecklingspotential och ju fler som samverkar – ju roligare och bättre resultat!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Funderingar, Kulturdepartementet, skolbio, Svenska Filminstitutet