Kategoriarkiv: Allmänt biografer

Vad kan biografer lära av flyg- och hotellbranschen där prisdifferentiering gett hög framgång? Kostnadsfritt webbinarie tisdag 16 juli!

Biografer jobbar i rätt liten utsträckning med olika priser, och när det sker då främst utifrån publikgrupper (senior, student) och ibland även utifrån vilken dag och tid som filmen visas, exempel är Filmstadens rabattkort ”Halva priset på fyra biobesök” som gäller måndag-torsdagar.

En biograf som, sedan de öppnade förra sommaren, dock jobbat med olika priser i salongen är Bio Capitol i Stockholm. Bio Capitol erbjuder biljettyperna Bra, Bättre och Bäst, läs mer om deras differentierade priser här!

Men skulle svenska biografer kunna arbeta ännu mer, och bättre, med en mer strategisk och kontinuerlig prisdifferentiering?

Frågan diskuterades ytligt när vi jobbade fram bio.se under några av de workshops vi hade med biografer och distributörer – men tänket känns inte riktigt färdigutvecklat för den svenska marknaden.

Jag vet att andra kulturinstitutioner som Malmö Opera jobbat mycket framgångsrikt med att sänka priset under vardagskvällar, och höja priserna på helger. Dåvarande marknadschefen på Malmö Opera, Thomas Wickell, gav under vår Framtidskonferens för kvalitetsfilmsbiografer 2014 en föreläsning kring detta, och hur Malmö Opera arbetat med CRM (Customer Relationship Management). Många biografer imponerades och inspirerades av detta.

För den som är nyfiken finns iallafall möjlighet att kommande tisdag 16 juli få ta del av, kostnadsfritt, hur långt andra biografer i världen kommit kring detta. Liksom vad biografer kan lära av andra branscher som flyg och hotell.

Webbinariet arrangeras av företaget Smart Pricer och branschtidskriften Celluloid Junkie med Patrick von Sychowski. Länk till mer info och anmälan hittar du här! 

När jag letade runt på nätet kring ämnet dök jag på en svensk avhandling kring frågan från Lunds Universitet (2011).


2 kommentarer

Under Allmänt biografer, Funderingar, Internationellt, utbildningar

万达集团 Wanda Group, Fotbolls-VM, Filmstaden och Kinesiska statens soft power

Är det fler än jag som funderat på vad ”Wanda” är som dyker upp både utmed fotbollsplan och i rutan vid TV-sändningarna från fotbolls-VM i Frankrike? För mig fanns kopplingen till Filmstadens nya kinesiska ägare men jag var lite osäker då det kanske istället är ett nytt bilmärke som jag inte hört talas om.

Vid en snabb sökning på www.wanda-group.com är det inte otydligt längre. På detta enorma multinationella företags hemsida finns en bild från Filmstaden på Sergels Torg.

Nu är det väl inte så att kineserna styr Filmstadens drift här i Sverige, eller som Filmstadens informationschef lite skämtsamt uttryckte det på senaste Filmkonventet i Luleå: ”Alla tror vi numera bara äter med kinesiska pinnar på kontoret”.
Mellan Sergels Torg och Peking går ägandet via Nordic Cinema Group, via Odeon Group, via världens största biografkedja AMC som i sin tur ägs av Wanda Group.

När Wanda Group 2012 köpte in sig i majoritet i AMC för 2,6 miljarder dollar var det då det hittills största kinesiska uppköpet av ett amerikansk företag. Wandas ordförande Wang Jianlin rankas som en av Asiens rikaste män av Forbes, god för 21,7 miljarder dollar. Wang har tidigare tjänstgjort 16 år i Kinas militär, och är medlem av Kinas nationella folkkongress (NPC), landets högsta politiska lagstiftande organ. Wangs motto är: “Stay close to the government and distant from politics.”

Men vad är då soft power och vad har det med Filmstaden att göra? En del förklarar soft power som den moderna termen för ”propaganda” och att genom inflytande i media och kultur skapa en mer positiv bild av sig själv. Som i detta fallet då det, enligt vissa, handlar om kinesiska statens möjligheter att styra framställandet av sig själva och påverka utbudet på ett mer omedvetet plan både för kineser och övriga världen.

”Ska du på bio till helgen hamnar du antagligen på en kinesisk bio. Sedan drygt ett år tillbaka ägs nämligen Sveriges största biokedja, SF, av den amerikanska kedjan AMC som i sin tur ägs av kinesiska Wanda – ett av de viktigaste verktygen för diktaturen Kina att öka sitt kulturella inflytande, sin mjuka makt, globalt.”
Mattias Oscarsson, ”Kineserna kommer”, Sydsvenskan februari 2018

Om filmbranschen och soft power har några fler svenska journalister/medier berört, men det finns inte många spaltmeter:
Sveriges Radio: Kinas nya dominans i filmens Hollywood
Expressen: Så styr Kina över Hollywoods utbud
Michael Tapper: Medieimperiet Kina, del 1

Att ett svenskt företag ägs av ett globalt företag är ju i sig inget konstigt – så ser världen ut idag. Att Wanda Group inom en 5-års period har som mål att äga 20 % av världens biodukar är inte heller konstigt (men kanske skrämmande) med tanke på deras enorma portfölj.

Frågan som en del ställer sig är hur detta på längre sikt påverkar vad vi ser och erbjuds på bioduken?

PS: Lite komiskt är när en på Wanda Groups officiella hemsida i sidfoten klickar på Nordic Cinema så hamnar du på…Ironman…. Om en klickar på Odeon så hamnar du på…Infront Sport… Är deras hemsida hackad (och är inte DET lite skrämmande) eller är det någon på företaget som driver med dem? Vi pratar ändå om ett av världens största medieföretag vars officiella länkar inte går dit de ska…

Diverse källor:
https://www.sydsvenskan.se/2018-02-02/kineserna-kommer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjuk_makt
https://www.wanda-group.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wanda_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Jianlin
https://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/wang-jianlin-abillionaire-at-the-intersection-of-business-and-power-in-china.html

Lämna en kommentar

juli 4, 2019 · 9:53 f m

Ny rapport presenterar vilka resurser som finns för biografer i respektive region!

Föreningen Filmregionerna tar sedan två år tillbaka fram en rapport kring hur respektive region arbetar med visningsfrågor. En lovvärd och intressant rapport då regionernas filmkonsulenter spelar en viktig roll för biografer, inte minst när det kommer till påverkan och finansiering från kommuner och region. 

En regional biografkonsulent verkar tillsammans med bland andra Filminstitutet och nationella visningsorganisationer för att utveckla den lokala biografen genom olika insatser. Det kan vara att arrangera biografträffar, kompetensutveckling, ge rese- och utbildningsstöd, agera bollplank kring utvecklingsprojekt, skolbio med mera. 

Varje region är unik och arbetar utifrån sina geografiska och ekonomiska förutsättningar – men alla fyller ett viktigt behov, vilket jag tycker också rapporten visar svart på vitt. Jag kan tycka genom åren att de regionala konsulenternas roll ibland inte fått den uppskattning och bekräftelse för det arbete de gör från den nationella nivån. Konsulenterna arbetar ofta i bakgrunden men i nära dialog med kommunerna, ett arbete som kontinuerligt ger kommunerna en påminnelse om biografen, skolbio och ungas eget skapande.

Jag vet själv från mitt arbete som skolbiokonsulent på Film i Väst och sedan som biografkonsulent på Kultur i Väst hur viktig den regionala nivån i den svenska biografbranschen är. På min tid reste jag runt till i stort sett samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionen och träffade biografägare, kulturchefer och ibland den högsta kommunala instansen i form av kommunstyrelsen och, på den tiden, framförde vikten av kommunala stöd för att hantera den kommande digitaliseringen – dvs att kommunen behövde gå in med pengar för den lokala biografen, annars skulle invånarna stå utan sin kanske viktigaste kulturella mötesplats inom några år. 

Utan att varken förhöja eller förminska min insats då så tyckte jag det var tydligt inför kommunala beslut att en röst/expert från den regionala nivån – det var viktigt! 

Det gäller i lika hög grad fortfarande när kommuner med ändrade politiska inriktningar kan tycka att filmen och biografen ska verka på den kommersiella marknaden och klara sig utan bidrag – en oroväckande utveckling. Här är Filmregionernas arbete för att lyfta biografen som visningsplats för både värdefull film och skolbio avgörande! 

Intressant är också att läsa hur Filminstitutets Biografstöd fördelats 2018 per region – tråkigt dock att så få biografer söker Stöd för Publikarbete – morot för fler biografer att söka framöver kanske?

Som alltid är en viktig och positiv bieffekt av rapporten att varje region varje år tydligt får redovisa offentligt hur de prioriterar sina resurser, rapporten blir därmed också en morot/piska kring den interna fördelningen av resurserna. 

Läs mer om Filmregionerna här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, skolbio, Svenska Filminstitutet, utbildningar

Spännande och nytänkande konferens kring att visa film för barn på Skärisbiografen i Stockholm

Playing with Cinema – Enhancing Pedagogical Moments Through Film

Skärisbiografen lyfter under en hel dag den spännande frågan kring att lyfta filmen som konstform och göra det lustfyllt för barn och unga att se film.

Jag gillar skarpt deras anslag: ”Vi önskar att hitta ett lekfullt sätt att prata om och visa film, uppvärdera filmen som konstform snarare än verktyg och att entusiasmera den unga publiken och deras lärare till att uppleva film och alla dess olika aspekter.”  


Inbjudna inspiratörer är Petra Slatinsek, programchef på kommunala barn- och ungdomsbiografen Kinodvor i Ljubljana och Alejandro Bachmann, f.d. filmpedagog och curator på Austrian Film Museum 

Dagen är kostnadsfri, vänder sig till filmvisande aktörer och arrangeras fredag 17 maj. Du hittar mer information och anmäler dig här!

Arrangörer är Skärisbiografen/Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen och CinemAfrica tillsammans med Festivalcentrum med stöd från Stockholms stad.

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Internationellt, skolbio, utbildningar

Fin utmärkelse till Bio Capitol i Stockholm – Best Classic Cinema of the Year!

Vilket fin internationell utmärkelse nyöppnade Bio Capitol i Stockholm fått: ”Classic Cinema of the Year”! Så roligt med internationella utmärkelser för svenska biografer!

Utmärkelsen delas ut av ICTA, International Cinema Technology Association, organisationen bakom CineEurope i Barcelona, där nu även priset delas ut 16 juni. 

Fint sällskap har Bio Capitol också – tidigare års mottagare av priset är:
2018: Zoo Palast Berlin i Tyskland
2017: Tennispalatsi Helsingfors i Finland

Stort Grattis!

2018: Zoo Palast Berlin i Tyskland

2017: Tennispalatsi Helsingfors i Finland

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Internationellt

Cinemas for Climate – ny satsning av Biografcentralen för minskad klimatpåverkan

Den 1 april publicerades på Dagens Nyheter uppropet ” 250 filmarbetare i upprop: Svensk film måste börja ta klimatkrisen på allvar” – #greeningthescreen 

Som ett led i detta vill även Biografcentralen bidra och påbörjar nu ett kompetensutvecklande arbete för Sveriges biografer med fokus på att minska klimatpåverkan – biograf för biograf – #cinemasforclimate

Som första aktivitet bjuder vi 8 maj in till en presentation och inspiration med Carmen Slijpen som varit med och byggt upp Depot Cinema i Storbritannien.

”We intend to keep our our carbon footprint as low as possible through sound practises across all aspects of the organisation.”

Depot Cinema är en nybyggd biograf som arbetat hårt för minsta möjliga klimatpåverkan när det kommer till design och byggnation men som också väljer att jobba både strategiskt med en hållbarhetsplan och praktiskt när det kommer till daglig drift av biografen. Depot Cinema kan räknas till en av Europas helt klart främsta biografer när det kommer till miljö och hållbarhetsarbete!

Carmen Slijpen och rubriken ”Sustainability in cinemas” får utgöra startskottet för ett långsiktigt arbete där svenska biografer ges möjlighet att inspireras för att utveckla klimatarbetet på sin egen biograf. Satsningen kommer dels att ske genom föreläsningar och dels genom att Biografcentralen på vår hemsida erbjuder en plats för att dela idéer, konkreta tips och förslag för minskad klimatpåverkan på biografer.

Det finns redan hundratals fantastiska, små som stora, konkreta tips på biografer i Sverige som tänkt till. Allt från att Lidköpings Folkets Hus och biograf Folkan gav nyårslöftet till sin publik att helt ta bort palmolja från kioskens utbud, till biografer som innoverat när det kommer till värme, ventilation och styrning i maskinrummet.

En biograf kan utveckla sitt klimatarbete på många områden, exempelvis:
* uppvärmning och ljus (val av leverantör, material, rörelsesensorer, styrning etc), inte minst i maskinrummet
* utbud i kiosk (ekologiskt, rättvisemärkt, lokalt, engångsartiklar etc)
* återvinning mm

Satsningen har 2 tydliga prioriteringar:
1 Fokus är att de biografer som VILL utveckla sitt arbete ska hitta inspiration (de biografer som inte vill behöver inte). Detta är viktigt för att arbetet ska ske utifrån en lust, och inte ett tvång, att minska sin biografs påverkan på klimatet. Alla biografer gör det som de har tid och resurser till och varje litet steg är ett steg i rätt riktning!

2 Utveckling för mindre klimatpåverkan kan både spara och kosta pengar beroende på aktivitet. Ett högre mål än kronor och ören är att dock att klimathotet undanröjs och jorden som vi lånar från våra barn och barnbarn ges bättre möjligheter att vara den vackra plats som den är. Med ett högre syfte och med den längtan som många har för att bidra till bättre klimat gör att ett förbättringsarbete går enklare när det görs tillsammans med andra!

Min förhoppning är att även Filminstitutet ska välja att delta aktivt i arbetet. Kanske finns det plats för ett riktat stöd för biografer att söka som vill utveckla sin verksamhet för minskad klimatpåverkan? Idag finns Stöd till upprustning för biograf att söka, dock utan någon skrivning där om klimatstärkande aktiviteter – kanske ett sådant stöd kan sökas med lägre egen insats som en extra morot?

Självklart är även andra organisationer inom branschen välkomna att under #cinemasforclimate jobba fram egna seminarier och aktiviteter – ju fler desto bättre!

För att läsa mer om Depot Cinema och deras klimatarbete klicka här!

För att läsa mer på Biografcentralens hemsida klicka här!

För att läsa om fler biografer som jobbar aktivt ute i Europa klicka här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer

Filmstaden/SF Bio tappar sin bio i Sundsvall – Folkets Hus och Parker tar över!

Till nyår är det slut för Filmstadens visningar i Sundsvall då Folkets Hus och Parker sagt upp avtalet och avser själva ta över driften av biografen. Filmstaden/SF Bio har i många år hyrt in sig i Sundsvalls Folkets Hus och där visat bio i 8 salonger. Biografen hade 2016* närmare 200 000 besök.

Det är såklart ovanligt och anmärkningsvärt att Filmstaden tappar sin möjlighet att visa film på en av Sveriges 20 största orter. Aningen uppfriskande skulle jag också vilja lägga till – fler ”storaktörer” behövs inom branschen.

Bild: Sundsvalls Tidning

Samarbetet mellan Folkets Hus och Parker i Sundsvall och Filmstaden får nog räknas som ett av de mest aparta och oheliga allianser inom svensk biografbranch. Inte minst har det som syns i grafen högst upp varit en egen ”aktör” i Filminstitutets statistik och på riksplan har det många gånger genom åren varit stundtals hårda ord mellan FHP och Filmstaden kring Filmstadens agerande att undanhålla fristående biografers tillgång av nya filmer etc. Men nu är alltså denna lokala allians i Sundsvall snart över.

Anledningen från FHP Sundsvall är att de behöver ytterligare utrymme för sin konferens- och eventverksamhet som finns i huset och någon av de mindre salongerna kan försvinna. FHP vill även satsa mer på livesändningar går att läsa i Sundsvalls Tidning.

Filmstaden å sin sida letar nu enligt Sundsvalls Tidning efter nya lokaler, eller efter någon som vill bygga ny biograf för dem. Eller kanske det även kan vara aktuellt med Nordisk Film etablering…?

Folkan öppnades 1977 i Sundsvall och fick namnet Filmstaden först 1986 , källa Sundsvallsminnen

*Senaste offentliga statistiken som finns att tillgå när det kommer till biobesök per ort, källa Filminstitutet

7 kommentarer

Under Allmänt biografer