Kategoriarkiv: Funderingar

Nordisk Film Bio är välkommen ny aktör på svenska marknaden

SF Bio/Filmstaden har i närmare 15 år haft ett monopol med över 95 % av marknaden i storstäderna och utslaget över Sverige har de med sitt 50 %-iga ägande i Svenska Bio en marknadsandel över 80 %.

Filmstaden och Svenska Bio har delat upp Sveriges 50 största städer mellan sig och agerar inte på samma orter. Med undantag av kvalitetsfilmsbiograferna Victoria och Grand i Stockholm möts inte dessa två biografkedjor någonstans som kan innebära en ”konkurrens”.

Idag är en historisk dag i svensk biobransch när Nordisk Film Bio öppnar sina 5 salonger i Uppsala – för första gången på decennier utmanas Filmstaden i en av Sveriges största städer. Nordisk Film Bio har höga målsättningar och är stor aktör i både Danmark och Norge och vill med satsningen utmana Filmstaden. Nästa år väntar ny biograf i Malmö, lokaler letas för etablering i Stockholm.

En bransch med så historiskt sett så hög maktkoncentration har få drivkrafter för utveckling som drivs fram av just konkurrens – det blir lätt stillastående när en aktör sitter så säkert i stolen – något som jag tror varit negativt för både publik och branschen generellt.

Nordisk Film Bios etablering är välkommen!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Funderingar

Throwback Thursday – helt enkelt ett grymt klassikerkoncept!

Jag har skrivit om Röda Kvarn i Borås och deras klassikerkoncept #TBT tidigare och känner efter gårdagens grymma publiksiffra på Rovdjuret att konceptet bör lyftas igen. Rovdjuret lockade fantastiska 155 (!) betalande och publiken älskar att se klassiker på vita duken i Borås – kanske de skulle göra det även på din ort?

Publikens reaktioner på Facebook efteråt:
”Tack för denna kväll!! Längtar redan till nästa tbt!!”
”Grym film som håller än! 🙂
”Den går aldrig att se för många gånger, är så glad att jag fick möjligheten att uppleva den på bio”
”Min första Röda Kvarn-experience var en susccé 👍😄”

Ni år många biografer ute i landet som prövar klassiker då och då – jag tipsar varmt om att konceptualisera era visningar, det blir enklare med marknadsföringen och inte minst uppskattar publiken kontinuiteten.

SF Bio lanserade i maj sin kopia av Borås framgångskoncept och kallade det ”Throwback Tuesday”. Er biograf kan såklart välja egen dag eller varför inte köra på det för publiken välkända när det kommer till återblick och nostalgi – Throwback Thursday!

Nu planeras det redan i Borås för nästa TBT som blir The Big Lebowski, sedan kanske Die Hard om det hinns med före nyår – Yippie… lär publiken utbrista!

Lästips:

Taxi Driver och klassikerkonceptet #TBT – Throwback Thursday i Borås

Klassikertips från Borås, Göteborg och Reykjavik

Röda Kvarn i Borås event av Rovdjuret på Facebook

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Funderingar, Klassiker

Bio Rio i Stockholm säljs av Folkets Hus och Parker

Idag blev det offentligt att Bio Rio säljs till ett privat bolag som köper över bolaget från Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parker har tillsammans med Bio Rio även ägarskapet i Bio Roy Göteborg, Röda Kvarn Helsingborg och Spegeln Malmö, alla i separata aktiebolag.

Bio Rio nyöppnade 2008 och är en helt unik biograf med sin originalinredning och såklart utbudet med en mix av event, live och kvalitetsfilm!

Det är nog fler än mig som är nyfikna över vem den nye ägaren är och huruvida det blir hiss eller diss av publiken i framtiden…

UPPDATERING 19:09
Folkets Hus och Parker pressmeddelande om nya ägaren produktionsbolag INDIO – läs hela pressmeddelandet här!

Lyssna och läs mer på SR Kulturnytt här!

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Funderingar

Ny uppsats granskar hur momshöjningen påverkat landsbygdsbiografer

I en nyligen presenterad uppsats på Linneuniversitetet i Växjö undersöks hur den nya statliga filmpolitiken påverkat biograferna på landsbygden. Uppsatsens författarinna Tina Karlsson har egen erfarenhet från familjens biografverksamhet i Laholm, Markaryd och Ljungby och presenterar en intressant fördjupande beskrivning både filmavtalets historia och konsekvenser med den nya statliga filmpolitiken som trädde i kraft 1 januari 2017.

Tinas uppsats bör absolut ses som ett nyktert och aktuellt inslag i den ständigt pågående momsdiskussionen. Hennes slutsats landar bland annat i:

När man förändrar något som har varat i över femtio år kan man inte räkna med annat än att det ska få konsekvenser. Den nya filmpolitiken har skördat offer i form av biografer på landsbygden som har tvingats stänga eller minska ner sin verksamhet p g a den höjda momsen. Min studie visar att förutsättningarna för landsbygdens biografer har förändrats drastiskt sedan införandet av den nya filmpolitiken. Det handlar främst om höjda biljettpriser, minskade besökssiffror och att verksamheterna har gått från att vara självförsörjande till att bli bidragsberoende. Biografägarna måste lägga sin dyrbara tid på att ansöka och återrapportera bidrag till Filminstitutet för att ha en chans att överleva. Dessutom är bidraget för utveckling av biografer på mindre ort bara adresserat mellan 2016–2019 vilket skapar en stor osäkerhet i vad som kommer hända sen.

Syftet med den nya filmpolitiken är att skapa stabilitet i filmbranschen, men för biograferna har den således fått motsatt effekt. Med en nittonprocentig ökning av momsen är det många biografer som vittnar om att de lever under nedläggningshot. Andra biografägare menar att de inte lever under nedläggningshot men att det kommer att bli svårt i framtiden att göra de investeringar som krävs för att hålla sig kvar i branschen om momsen på tjugofem procent kvarstår. Den nya filmpolitiken skall också verka för att ge mer film till fler, men om landsbygdens biografer lägger ner kan knappast den nya filmpolitiken uppfylla detta mål.

Jag har fått uppsatsen av Tina för publicering och du kan ladda ner den här: ”Den nya filmpolitiken – På landsortsbiografernas bekostnad

Vill du komma i kontakt med Tina kan du nå henne på tina@laganbio.se.

3 kommentarer

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Ny rapport om Skolbio i Stockholms län visar på stor utvecklingspotential!

Film Stockholm presenterade igår en gedigen och intressant rapport kring Skolbio i Stockholms län. Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med en stor mängd aktörer i länets 26 kommuner och alla som har något intresse av skolbio, oavsett om en jobbar på biograf, kommun, region eller nationellt kan få bra inspiration genom att ägna en stund åt att läsa rapporten!

Varje kommun har fått ett antal frågor kring vem som ansvarar, vem som får gå på skolbio, var skolbion visas och eventuell kostnad. Film Stockholm har också gått vidare i de fall och i de kommuner som har externa fristående aktörer som jobbar med skolbio. Ett exempel är Sollentuna Bio där Videvox föredömligt fortsatte, i mån av resurser, arrangera skolbio för skolorna när kommunen la ner från sitt håll. Likaså finns en mängd filmfestivaler som bidrar till skolbio för många barn och unga.

Rapporten sätter genom sin existens bland annat strålkastaren på hur odemokratiskt och ojämställt kulturutbudet är för barn och unga i Stockholms kommuner. Det blir extra tydligt i grafen med antal % av barnen i de 15 kommuner som gått på skolbio. Värmdö är kommunen som en ska ta rygg på! Värmdö erbjuder skolbio för samtliga klasser både på kommunala och fristående skolor varje år, producerar en katalog digitalt och fysiskt med mera.

I rapporten blir det också tydligt vilka behov kommunerna har för att förbättra och utveckla sin skolbioverksamhet. Flera upplever det som krångligt med urval, bokning, rättigheter och praktikaliteter runt besöket. Här kan både biografer ta större plats med sin kunskap och nätverk, samt att ett starkare utbyte kommuner emellan kan stärka verksamheterna.

Rapportens författare Ulf Slotte presenterar i slutet ett nytt och intressant förslag kring en ny fördelning av ansvar som är värd att utveckla. I förslaget flyttas ett urval funktioner för effektivare samordning till regional och nationell nivå där kunskap och resurser i högre grad kan finnas kontra den kommunala:

  • Statlig nivå: Ekonomiskt stöd, rättighetsfrågor, filmhandledningar
  • Regional nivå: Filmval, utbudskatalog, samordning mellan kommuner
  • Kommunal nivå: Praktiskt genomförande, resor, lokalbokning

Som sagt – läs och se var i kedjan du arbetar och hur din roll kan stärka skolbion i just din kommun. Helt klart är att det finns stor utvecklingspotential och ju fler som samverkar – ju roligare och bättre resultat!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Funderingar, Kulturdepartementet, skolbio, Svenska Filminstitutet

15 miljoner extra ”momskompensation” i vårbudgeten. Filminstitutet behöver digitalisera sin stödhantering!

För knappt två veckor sedan presenterade Kulturdepartementet i samband med vårbudgeten att de tillskjuter 15 miljoner extra för stöd till biografer, filmfestivaler och andra aktörer. Idag lämnas vårbudgeten till riksdagen.

Som de flesta vet sköt Kulturdepartementet till 25 miljoner kronor under åren 2016-2019 för att stärka utvecklingen av biografer på mindre orter och pengarna har snabbt gått åt. Därför dessa tillfälliga extra 15 miljoner.

Frågan som vi i branschen ställer oss är om det inte vore mer värt för alla parter att återställa momsen till tidigare nivå istället för att kompensera med stöd?

Stöd innebär att de ska sökas. Biografer har arbetsuppgifter de bättre behöver prioritera. Detta gäller både föreningsdrivna med ideella krafter och för privata aktörer med inte sällan kniven på strupen efter 1 januari 2017 kring momsens effekter och digitaliseringens behov kring teknikinvesteringar etc.

Stöd tar tid (och ger oftast väl utdelning). Varför har inte Filminstitutet ännu skapat ett mer intuitivt ansökningsförfarande på sin hemsida, dvs med digitala formulär istället för pappersexercis ala 2000-talet? Detta borde verkligen prioriteras och integreras med Bank ID där biografägaren enkelt kan logga in, få sina uppgifter förifyllda, följa sina ärenden, redovisa stöd etc. I ett sådant förfarande skulle t o m handläggaren kunna ställa uppföljande frågor, och vice versa, för att underlätta för både Filminstitutets hantering och för biografägaren.

Kanske är det på gång, vilket jag hoppas, annars är det på tiden att börja handla upp!

I eftermiddag lämnas vårbudgeten med 15 extra biografmiljoner till riksdagen, beslut 15 juni. Tänkbar sökperiod hos Filminstitutet därefter under sommaren med beslut i höst.

PS. Mitt förra inlägg om skolbiosatsningar som både lyfts vidare i branschmedia och fick Sveriges Radio att höra av sig till mig var dessvärre skrivet 1 april… No further comments men förslaget får gärna användas…

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet

Hur mycket är det värt att Filip och Fredrik nämner bio.se i sin podd och på Instagram >140 000 visningar?

Skärmklipp 2018-03-09 15.24.27

I veckan har Tårtgeneralen premiär över hela landet – förväntan om en stor publiksuccé är stor, inte minst hos landets biografägare.
Inför premiären har Filip och Fredrik lyft både www.bio.se i ett gäng Instagram-inlägg och även i sin podd – vilket vi är oerhört glada över – men hur mycket är det egentligen värt?

Utmaningen för bio.se är att vi vill förändra ett beteende hos biopubliken, på lång sikt. Den stora biopubliken (83 %) går sedan Hedenhös tid per automatik in på sf.se när hen ska köpa bioupplevelse. Fram tills i december har det inte funnits en annan samlande sajt att vända sig till.

Att vi nu har lanserat bio.se där publiken kan upptäcka utbudet hos 155 biografer över hela Sverige, varav merparten också visar Tårtgeneralen, innebär ett stort steg framåt. Men det betyder inte per automatik att den stora publiken hittar sajten – det är något som tar tid och kräver långsiktigt målmedvetet arbete.

Skärmklipp 2018-03-07 06.56.05

Svensken går knappt 2 gånger per år på bio. Det innebär att vi har två gånger per år på oss att synas konkret när biopubliken ska välja biograf och film…

För varje gång som biobesökaren möter bio.se i annonser, på sociala medier, i poddar etc ökar chansen att hen när väl en biljett ska köpas gör på ett nytt sätt, dvs även går in på bio.se.
Skärmklipp 2018-03-07 06.54.58
Så på frågan om hur mycket det är värt att två tunga influencers som Filip och Fredrik lyfter vår sajt – Oerhört fantastiskt mycket värt!!!

1 kommentar

Under Allmänt biografer, Funderingar, Ny biosajt