Ny biosajt goes Kiruna och presenterar design och utredning biljettsystem

Filmdagar16_667x220Idag inleds Folkets Hus och Parkers årliga Filmdagar i Kiruna. Biografcentralen är på plats och presenterar på fredag det första utkastet på Ny biosajts design tillsammans med resultat från den utredning kring biljettsystem som gjorts inom projektet under sommaren.

Webbsidan är långt ifrån färdig, men redan i juni anlitade vi en UX-designer (User Experience)  för att ta fram ett antal första bilder och en testsida för hur en design kan komma att se ut. Denna design har sedan under sommaren testats på ”verklig publik” för att redan i detta läge försäkra oss och biograferna om att webbsidan ger publiken önskad information samt inte minst att besöket på hemsidan leder till ett slutfört biljettköp.

Ett av de 3 mål som vi nu arbetar mot är just att det så kallade ”köpflödet” ska bli så effektivt, så enkelt och så lockande som möjligt – dvs att publiken/kunden ska slippa att klicka 14 gånger eller registrera hela sin privata profil före ett avslutat biljettköp.
Publiken har idag mycket höga krav kring smidighet när det kommer till köp av tjänster och varor på nätet – du kan säkert själv påminna dig vilka hemsidor och webbutiker du själv tycker är smidiga eller vilka som är irriterande krångliga och som gjort att du klickat ur dig från ett köp.

Basen för ett publikvänligt köpflöde är ett modernt och användarvänligt biljettsystem som driftsäkert rullar i bakgrunden. I projektet Ny biosajt har vi därför utrett befintliga biljettsystem (främst Chaplin, Kassablanca och Tickster, dvs godkända av Filmägarnas Kontrollbyrå, FKB) samt att vi även granskat några internationella biljettsystem.
Ett modernt köpflöde innehåller t ex mobila biljetter vilket inte minst för biografer skulle underlätta mycket vid insläpp samt underlätta biografernas önskan att sälja mer godsaker före visning. I dagsläget är inte mobila biljetter tillåtet av FKB, men ska vara under utredning. Med tanke på att jag idag både checkar in och flyger till Kiruna med mobilen… även här har publiken generellt mycket högre krav än att en ska behöva skriva ut sin biljett hemma eller stå i biljettkassan för en manuell biljett!

Vår utredning visar att flera av biljettsystemen som idag används på svenska biografer inte kan ge det smidiga köpflöde som biopubliken idag kräver (krav förresten som vår outside-in studie levererade i våras där distributörer, biografer och publik intervjuades), eller som för den delen inte heller uppfyller biografens krav med tanke på kostnader för biljettköp och internetköp.
Projektet har därför inlett diskussioner med 2 internationella leverantörer av biljettsystem som bygger på en mer modern plattform och innehåller inte minst grunder för både enkel och avancerad uppföljning av biljettköp (läs CRM, Custom Relationsship Managment). Just CRM och att följa upp en biografs publik möjliggör både att nå ny publik till sin biograf och inte minst att skapa möjligheter att få sin nuvarande publik att komma oftare tillbaka, dvs öka antalet besök per person och år. Projekt Ny biosajts övergripande mål är just detta – att öka antalet biobesök för biograferna!

Vi kommer i Kiruna att börja samla in avsiktsförklaringar från biografer som vill finnas med på webbsidan – och vi planerar även för en presentation under Malmö Filmdagar som pågår 23-25 augusti (utanför officiella programmet). Dag, plats och tid presenteras inom kort.

Avslutningsvis en helt subjektiv åsikt – Biosajtens design är SÅ GRYMT SNYGG;)

 

Lämna en kommentar

Filed under Allmänt biografer, Biografcentralen, Internationellt, Ny biosajt

Folkets Bio i Luleå expanderar i ny citybiograf med 2 salonger!

royal_luleå

Royal Luleå stängd sedan 2007. Foto SVT/Arkiv

Folkets Bio i Luleå gör en ”Umeå” och ”Östersund” och lämnar sin fina, men ocentrala, singelbiograf Kronan och flyttar till hösten centralt in i gamla Sandrewbiografen Royal. Lyftet blir till 2 salonger med 145 respektive 77 platser och föreningen får ökat stöd från kommunen för att anställa en föreståndare och hantera ökade hyreskostnader.

Det är en arbetsseger för föreningen och inte minst har det tagit flera år med olika turer med SF Bio som suttit på kontraktet på den nedlagda biografen. Likaså är det positivt att nu Luleå kommun ökar sitt stöd och engagemang för att bredda utbudet av film i Luleå!

Urval av media kring denna tills nu oanvända biograf:

2007 Biografen Royal i Luleå stängs
2
010 Royal återuppväcks
2011 Roffes hörna: Visa kvalitetsfilm på nedlagda Royal
2013 Biografstrid av filmiska mått
2
016 Folkets Bio flyttar till centrala Luleå

Grattis Folkets Bio och publiken i Luleå – trägen vinner!

Lämna en kommentar

Filed under Allmänt biografer

Vem säkrar ljudkvalitén på svenska biografer?

Igår höll Christian Hugonnet från Frankrike den första av två workshops för biografmaskinister kring ljud och akustik i Stockholm. På frågan hur många som är utbildade/kunniga inom ljud svarade 3 av 14 maskinister ja, varav en var utbildad inom musik.
Christians workshop var både grundläggande, praktiskt och som en av deltagarna uttryckte det – lite flummig. Flummig på så sätt att det som Christian vill dela med sig är en djupare förståelse och medvetenhet kring ljudets betydelse för oss människor och inte minst för publikens upplevelse på biografen, något som blev mycket uppskattat.

Enligt Christian kan en film av publiken uppfattas som dålig pga sämre ljud/ljudinställning. Branschen har i Frankrike gjort tester där de visat samma film med olika ljud och noterat skillnaden i upplevelse hos publiken. Noterbart är dock att det är sällan någon i publiken som säger att ljudet var dåligt. Istället blir det filmen som helhet som upplevs som sämre.

Det blev också tydligt för mig och deltagarna igår att ljud och ljudbilden är en komplicerad kunskap. Ytterst handlar det om kvalité, erfarenhet och känslan av att lyssna. Att lyssna sig till bra ljud, att pröva sig själv och biografens system fram till bästa ljudet. Christians tillvägagångssätt var många och inte minst med hjälp av olika praktiska tester, med egna filmer han gjort (som är fria att använda för den som vill testa i sin egen biograf) och med mätinstrument.

Under den praktiska delen av workshopen upptäcktes att det inte kom något ljud från de bakre surroundhögtalarna i biografen vi höll till i. Andra jag pratade med visste inte när det senast hade gjorts någon kvalitetssäkring av ljudet på deras egen biograf. Kanske ett snabbtest i samband med en nyinstallation av en högtalare, men den generella uppfattningen var självkritisk då genomgång och testning av ljudet sker alldeles för sällan.

Det är tydligt att prioriteten främst är bilden på biografen. Men efter en dag med Christian igår var känslan att samtliga ville både fortsätta lära sig mer om ljudet och inte minst kvalitetssäkra sin egen biograf.

I samtal med Christian blir det tydligt att Sverige i jämförelse med andra länder inte har liknande kontrollorgan när det kommer till årliga (!) uppföljningar av kvalité på ljud (och bild?) och därmed halkat efter. En organisation som borde haft detta på sin dagordning är Sveriges Biografägarförbund, men då denna främst styrs och leds av SF Bio och Svenska Bio som har egen kvalitetsuppföljning görs inte tillräckligt. Som exempel är att ingen jag pratat med har läst eller sett skriftliga riktlinjer eller råd kring ljud och inställningar, en som så mycket annat i vår bransch en dold kunskap som få känner till.

En organisation som skulle vara bra för detta är Riksföreningen Biograferna som samlar 80 % av biograferna utanför de två stora. Oavsett om det tas fram riktlinjer som sedan följs upp eller bara lyfts än mer på agendan blir det bättre än idag. Likaså var gårdagens och morgondagens workshop med Christian Hugonnet just menat som ett tillfälle att lyfta kunskap och kännedomen för maskinister kring ljudet.

Idag arrangerar SFI Filmrummet med fullt fokus på ljudet, från produktion till biograf. Christian är med även där och pratar och är en av grunderna till SFI´s dag. När jag berättade i januari att Biografcentralen siktade på att arrangera workshop här i Sverige med Christian Hugonnet plockade SFI det som en inspiration och grund att också bidra till ökad kunskap kring området!
Filmrummet idag är utsålt:)

Lämna en kommentar

maj 31, 2016 · 7:53 f m

Nytt hopp för bibehållen biomoms 6 % – viktigt beslut av kulturutskottet!

Kulturutskottet vill att regeringen inom kort ska utreda frågan om alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla nuvarande moms på biobiljetter.

I tisdags fick alla vi som kritiserat beslutet om den höjda momsen nytt hopp. Men hur stor är chansen att det blir verklighet?

Bakgrund: I december 2015 beslutades att momsen på biobiljetter från 1 januari 2017 ska höjas från nuvarande 6 % till 25 % – ett beslut som är en del av den nya statliga kulturpolitiken och ett beslut som med rätta blivit mycket hårt kritiserat. Detta följdes sedan upp av filmpropositionen/proppen som kom i mars 2016  ”Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (Prop. 2015/16:132)”.

Det som hände i tisdags var att kulturutskottet behandlade proppen och gav regeringen bakläxa på flera punkter, däribland frågan om momsen. Kulturutskottet skriver efteråt kring frågan om finansiering: ”Frågan om finansiering av filmpolitiken bör utredas. För att finansiera den nya filmpolitiken har riksdagen tidigare beslutat att momsen på biobiljetter ska höjas från 6 till 25 procent från och med nästa år. Det kommer att slå mot biobesökare och enskilda biografägare, enligt utskottet.
Utskottet vill att regeringen inom kort ska utreda frågan om alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla nuvarande moms på biobiljetter.

Torsdag 9 juni ska detta beslut från utskottet upp till debatt och votering i riksdagen. Beslutet visar tydligt att regeringen i frågan om nya filmpolitikens finansiering inte har alliansen bakom sig för nya filmproppen.

Kulturutskottets sammansättning är en spegling av riksdagen och därför förväntas detta förberedande beslut även röstas igenom i riksdagen. Därefter är det dock fortfarande upp till regeringen och Alice Bah Kuhnke att hantera och besluta vidare. Bah Kuhnke kan i teorin helt bortse ifrån utskottets och riksdagens beslut och låta momshöjningen ligga kvar. Frågan ligger även på Magdalena Andersssons bord, och där blir sedan nästa intressanta svar när budgeten för 2017 presenteras i oktober. Då har Bah Kuhnke och Andersson möjligheter att dra tillbaka beslutet om höjd moms och det är såklart vad nu förhoppningen är.

Enligt Bengt Eliasson (L), ledamot i kulturutskottet som igår pratade på SBF´s Filmägardagar i Solna är han och alliansen beredda att följa upp momsfrågan löpande. Eliasson pratade i en eventuell förlängning om Bah Kunhke inte följer riksdagens beslut för möjligheten med både en KU-anmälan och att väcka en misstroendeförklaring mot kulturministern.

Jag hoppas vi inom kort får ytterligare höra regeringens syn på frågan och det är framöver av högsta vikt med fortsatt påverkansarbete där vi inom branschen både berättar vår vardag och syn på frågan till media och politiker.

I min värld handlar det ytterst om att film på bio ska likställas med övrig kultur, inte minst känns momshöjningen som ett hugg i ryggen då vi är många som jobbat medvetet och idogt för att kommuner ska ta ett ökat ansvar för den lokala biografen. I de samtalen är argumentet om att film på bio är kultur på samma sätt som teater, konst och dans och inte endast ett kommersiellt evenemang helt avgörande.

Läs mer om och följ det parlamentariska dramat här:
www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/24/kulturutskottet-viktiga-fragor-aterstar-att-losa-inom-filmpolitiken/
Tidsplanen och de olika partiernas 7 motioner (se under förslag):
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forutsattningar-for-svensk-film_H301KrU11
Vilka i Kulturutskottet kan du höra av dig till?
www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/kulturutskottet/

Lämna en kommentar

Filed under Allmänt biografer, Kulturdepartementet

Biografföreståndarutbildning i Venedig i höst?

cicae2016Vad är väl en 4-dagars Biografföreståndarutbildning i regi av Biografcentralen i Stockholm mot 6 eller 8 dagars dito i Venedig?

Nu är ju inte min mening att dissa vår egna utbildning utan istället uppmuntra dig som arbetar på en kvalitetsfilmsbiograf eller i biografbranschen att söka till CICAE* och deras Art Cinema = Action + Management som i höst arrangeras för 13 året.

De jag pratat med som varit där är supernöjda – likaså har utbildningen gott internationellt rykte. Det finns 2 olika inriktningar att söka, en för den som arbetat minst 1 år, samt en för Executives med minst 5 års erfarenhet.

Utbildningen kostar en slant men värt att nämna är att du kan söka 50 % av både kostnaden för utbildningen samt resan från SFI.

Läs mer om utbildningen på CICAEs hemsida här! Sista ansökningsdag är framflyttad till 15 juni.

Vill du komma i kontakt med någon svensk som varit där, hör av dig till mig så förmedlar jag kontakt!

* CICAE = the International Confederation of Art Cinemas

Lämna en kommentar

Filed under Allmänt biografer, Biografcentralen, Europa Cinemas, Internationellt, Svenska Filminstitutet

Besjälad fransman håller workshop kring ljud och akustik i biograf

Nästa vecka på måndag och onsdag håller en av världens främsta experter på ljud och akustik 2 workshops för maskinister och bransch i Stockholm (finns platser kvar). Oavsett om du ska gå eller inte är det nästan obligatoriskt🙂 att se denna video (5:40) från en liknande workshop i Bukarest, Rumänien!

2016-05-14 09.46.09

Christian Hugonnet förra lördagen under Cannes Filmfestival. Festivalpalatset i bakgrunden har varit Christians arbetsplats i många decennier, bl a som ansvarig för priset Technical Grand Prize som gavs ut av Superior Technical Commission of Image and Sound (CST) 1951-2001.

Christian pratar enormt besjälat och engagerat om ljudet, från både praktisk och filosofisk utgångspunkt. Både i Skypesamtal och i ett möte med honom förra veckan slås jag av hur han på ett enkelt sätt ger en fördjupad förståelse för ljudet och dess påverkan på oss människor. Inte minst från utgångspunkten att biografen är en av få platser som kan erbjuda tystnad idag…

Christian har en galet imponerande och lång meritlista bakom sig – för dig som är nyfiken går hans CV att läsa här!

Jag fick idén om att bjuda Christian till Sverige under Europa Cinemas senaste konferens i Prag i november. Franska Institutet i Rumänien berättade om denna workshop med fantastiska betyg från deltagarna samt visade klippet ovan. Känslan var direkt att detta vore en förmån att få erbjuda svenska maskinister liknande utbildning kring ljudbilden i deras biograf.

Jag hoppas du tar chansen och anmäler dig, workshopen är öppen för alla biografer, oavsett driftsform och ägare. Likaså är jag övertygad att om du arbetar i branschen med ljud och filmljud kommer du lika mycket uppskatta Christians workshop!
Det viktiga är inte dina eventuella förkunskaper kring ljud – det avgörande är ditt intresse av att lära dig mer!

Du hittar mer information och anmäler dig på Biografcentralens hemsida!

1 kommentar

Filed under Allmänt biografer, Biografcentralen, Digitalisering, Europa Cinemas, Internationellt

Kulturdepartementet ger svar om höjda momsen och SFI om nytt biografstöd

För ett tag sedan lyssnade jag på Kulturdepartementet och SFI på Riksföreningen Biografernas årsmöte på Bio Rio i Stockholm. Där levererades tydliga och raka (men inte så roliga) besked kring kommande momshöjningen och information kring det nya stöd på 25 miljoner som SFI ska fördela redan i år.

Först gällande momshöjningen som det höjs fler och fler röster mot, både från biografer, publik och politiker. Enligt Anna-Karin Adolfsson och Katja Björklund, Kulturdepartementet är dock redan själva momshöjningen beslutad – i december 2015. Den kommer att genomföras, oavsett protester eller inte.
Framöver finns utrymme rent politiskt i Riksdagen för att mer generellt diskutera målen i Filmpropositionen. Men inte huruvida det ska bli eller inte bli en statlig filmpolitik, eller momshöjning (*redigerad, se nedan). Anledningen till detta tydliga svar är helt enkelt att så ser beslutsordningen ut, den politiska agendan.

Så, momshöjningen är skriven i sten är min tolkning, dvs dags att förbereda för de konsekvenser det innebär.

Skärmavbild 2016-04-29 kl. 12.05.25

Ur ny rapport från SFI: ”Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016”

Efter Kulturdepartementets berättade Kristin Engstedt från Svenska Filminstitutet om ett nytt Biografstöd.

Det nya stödet är de 25 miljoner som Kulturdepartementet beslutat ska falla ut 2016-2019 för att minska konsekvenserna av momshöjningen och för att stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter (läs pm här).

SFI har valt i sin tolkning av detta stöd att 2016 avsätta mellan 10-15 miljoner för en generell utdelning till gröna momsregistrerade biografer (som påverkas mest negativt av momshöjningen, se tabell). Alla dessa biografer får en viss procentsats, förhoppningen är 20 % av nettointäkterna.
Själva fördelningen av stödet ska beslutas av SFIs styrelse 12 maj, därefter kan en förvänta sig ansökningshandlingar på SFIs webb kring 15 maj.
Det blir 2 ansökningsdatum för detta stöd under 2016, dels 15 juni med besked i augusti, samt 5 september. Syftet är att biograferna som det berör  dels ska kunna bygga upp en buffert inför 2017, dels höja standarden och stärka sin biografs attraktionskraft. När det gäller att t ex byta ut stolar eller teknik finns det ju även andra biografstöd att söka för.
Det är kring 150-190 biografer som idag är gröna och momsregistrerade och som kommer att beröras av stödet.
Även om stödsumman blir generell för alla gröna momsregistrerade biografer kommer det att krävas att biografen skickar in en ansökan.

Konsekvensen av momshöjningen är ju inte att biljettpriset riskerar att öka med 19 eller 20 kronor för alla biografer. För merparten av de större biograferna innebär det en förändring på -9 då även SFI´s Biografavgift försvinner från årskiftet, se tabell.
Dock innebär en momshöjning även minskat utrymme när det kommer till investeringar och kvittning av moms (något som SFI´s rapport inte tar upp, ej heller har jag hört detta från Kulturdepartementet i konsekvensanalysen).
Likaså finns det en oro från biograferna att distributören kan komma att öka sin %-sats för att inte minska sina intäkter. Dock ökar inte momsen på filmhyran till 25 %, utan är kvar på nuvarande 6 %.

Så, kontentan: Momshöjningen blir av, oavsett om du som biograf gillar det eller inte. Det gäller att acceptera läget och förbereda sig så bra som det bara går…
Likaså är det nu mer tydligt vilka biografer som omfattas av delar av 25 miljoner stödet – gröna momsregistrerade biografer!

Ladda gärna ner rapporten som SFI nyss presenterade: Övergripande strategi för att stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016

PS, moms och politik är långt ifrån glasklart… Jag reserverar mig mot att jag missuppfattat innehåll och mot felskrivningar ovan. Jag valde ändå att skriva om detta då jag bland annat i media läst många insändare från inte minst politiker som inte överensstämmer med verkligheten. Likaså finns det en oro bland biograferna, en oro som med detta inte försvinner, men spelreglerna börjar bli mer tydliga.
Kommentera gärna!

* Redigerad efter publicering. Följande mening är borttagen: ”Dessa 2 frågor är upp till Regeringen att bestämma, och så är det beslutat.” Förtydligande är att både momshöjningen och finansieringen av filmpolitiken beslutades av riksdagen i december, alltså inte av regeringen.

3 kommentarer

Filed under Allmänt biografer, Kulturdepartementet, Svenska Filminstitutet