Islands enda arthouse biograf Bíó Paradís hotas av stängning – visa ditt stöd!


Island har inte bara flest antal biobesök per invånare (4,3 besök/år 2016) utan de har också en fantastisk kvalitetsfilmsbiograf i Reykjavik – Bíó Paradís. Nu riskerar denna pärla till biograf att stänga redan till sommaren på grund av att förvaltaren avser marknadsanpassa hyran som därmed ökar med 150% – en omöjlighet för biografen som drivs av en ideell förening.

Jag besökte Bíó Paradís i november 2016 och fick en fantastisk guidning och inblick i denna biografoas av föreståndaren Hrönn Sveinsdóttir – klicka gärna på bilderna!

Senare samma år inspirerade Hrönn svenska biografer när hon, tillsammans med andra, bjöd på sina främsta framgångsfaktorer för att lyckas med klassikervisningar under en videokonferens. Bland annat älskade jag deras koncept ”Black Sunday” med målgruppen bakfulla och de som nyss haft sex (och inte riktigt visste vad de ska prata om) – klockrent att gå på bio söndag fm…

Läs mer om detta här: ”Klassikertips från Borås, Göteborg och Reykjavik!

Visa ditt stöd för Bíó Paradís genom att skriva under här: https://www.gopetition.com/petitions/save-bi%C3%B3-paradis-ratujmy-kino-bi%C3%B3-paradis.html

Läs mer om bakgrunden i Screen Daily här: https://www.screendaily.com/news/fight-underway-to-save-icelands-only-arthouse-cinema-bio-paradis/5147766.article?fbclid=IwAR3vpkqdFKbS7Z2v8qP12FGJtUIs-v61WrlaHB4YHO0y1kovr-RP3sfmhuY

2 kommentarer

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Internationellt, Klassiker

9 biografer prisas i Norge – när kommer detta till Sverige?

Wow – detta vore så roligt att även erbjuda till svenska biobranschen!
I vårt västra grannland Norge delar de årligen ut priser till:
* Årets ledare
* Årets anställd
* Årets marknadsaktivitet
* Årets gästupplevelse
* Årets biobesökare
* Årets säljavdelning
* Årets sociala medier biograf
* Årets innovationspris
* Årets biograf

Här i Sverige har vi såklart Årets Folkets Hus Biograf som väljs, liksom att vi haft Årets Barnbio. Men i Norge blir det större fokus på de som gör saker ännu bättre och många priser – ju fler priser, ju fler goda exempel att sprida!

Och för de vinnande biograferna blir ju uppmärksamheten bara den en skjuts i lokala medier, plakett i foajé etc.

Mer priser till svenska biografbranschen!

Kanske 2021…

Läs mer om pristagarna i Norge här! :

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Funderingar, Internationellt, Marknadsföring

Storbrunns biograf har nypremiär idag!

Storbrunns biograf i Östhammar kommun har haft verksamhet från och till de senaste åren med olika aktörer i det gamla IOGT-NTO-huset, men stängt nu ett par månader. Förra året bestämde sig Kultur- och Fritidsnämnden för att återigen lägga ut upphandling av driften då tidigare biografägare, enligt UNT, varit för kostsam.

Idag är det alltså efterlängtad nypremiär och nu med ägaren Magnus Allgulin som via sitt bolag sedan tidigare driftar Blidö Bio.

I Östhammars kommun bor det drygt 22 200 invånare och från den senaste officiella statistiken från 2016 går att utläsa att antalet biobesök i kommunen uppgick det året till 8 756. Den andra biografen i kommunen är Öregrundsbiografen.

Premiärhelgen öppnas med hela 9 visningar – Stort lycka till Magnus!

Kommunens pressmeddelande: https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2019/biografen-storbrunn/

Program och biljetter säljs här: https://bio.se/biografer/storbrunn-bio

3 kommentarer

Under Allmänt biografer

Filminstitutet har gjort en första analys av den höjda momsen och sluta prata om ”biokris”!

Filminstitutet presenterade i slutet av förra året en 25-sidig rapport där de utifrån statistik granskat verksamhetsförändringar på 44 biografer åren 2015-2018, dvs två år före och två år efter momshöjningen som genomfördes 1 januari 2017. 

Rapporten tar inte på sig en helt sann bild då antalet biografer som skickade in resultatrapporter endast var 14 av urvalet om 44 biografer, men en del generell statistik som berör hela biografbranschen går ändå att dra slutsatser från.

Momshöjningen innebar ingen biografdöd – tvärtom
Antalet biografer i Sverige ökade från 418 stycken 2015 till 430 stycken 2018. Antalet salonger ökade från 802 stycken 2015 till 872 stycken 2018.

Publiken tog smällen med momshöjningen
Rapporten visar att momshöjningen helt har kompenserats av biografbranchen som helhet genom höjda biljettpriser. Snittpriset på en biljett ökade med 10 kronor från 2015 till 2018.

Att totalen för biljettintäkter går upp och ner från år till år följer i stort sett antal biobesök och har enligt rapporten inte påverkats av momshöjningen.

Dock visar mer detaljerad granskning av mindre biografer i rapporten att 24 av 44 biografer i urvalet har sänkt sin nettointäkt per såld biljett år 2018 jämfört med året innan momshöjningen, år 2016.

Biobesöken i Sverige har under de senaste tio åren i genomsnitt varit 16,8 miljoner om året, och varierat mellan 15,8 miljoner (år 2010) och 17,9 miljoner (år 2012). Vad som skiljer är stora publikdragande svenska eller utländska filmer. Antalet biobesök 2019 landade på 15,9 miljoner.

Rapporten pekar ut ett antal problemområden
Filminstitutet är noga med att påpeka att rapporten endast visar en del av konsekvenserna med momshöjningen och att ytterligare analys krävs för att ge en heltäckande bild. Dock lyfter rapporten några tydliga, om än inte helt statistikt säkerställda, problemområden, som branschen fortsatt behöver diskutera och hantera.

När ekonomin och intäkterna minskar (vilket skett för många biografägare) behöver biografen minska sitt utbud av smalare film och istället fokusera på breda publikdragande filmer. Detta har inte rapporten tittat på mer än att det framkommit i några intervjuer. Dock är det tydligt i branschen att så skett sedan både genom digitaliseringen samt i och med momshöjningen. Särskilt utsatta ekonomiskt är flertalet privata biografägare.

Från programmet under helgens Filmforum under Göteborg Film Festival

Min slutsats: Branschen behöver lyfta och fokusera på goda exempel!
Det har de senaste åren, både före och efter momshöjningen, i media dykt upp olika utspel, inte minst från Biografägareförbundet (Vi får en biografdöd från Kivik till Piteå, 2016). Dessa tycker jag har fokuserat för mycket på biografdöd och nedläggningar i momshöjningens fotspår.

Även ordet ”kris” används onödigt mycket. I ett seminarium imorgon här under Göteborg Film Festival skrivs det till och med i inbjudan om ”Vi fortsätter höstens debatt om nationell biokris…”. Jag och många andra ser inte den krisen, och en ska vara försiktig med att prata om kris så det inte blir en självuppfyllande profetia.

Biografer som haft möjlighet/prioriterat att satsa på förbättrad teknik, komfort och tillgänglighet för publiken går det bra för. Det finns många lysande exempel där satsningar gett direkt utdelning, som Eurostars ombyggnad i Nässjö, Filmpalatset Bromölla och inte minst Centrumbiografen i Ronneby som på 10 år ökat sitt besöksantal från 20 000 till 45 000 besökare (!).

Även goda exempel finns bland landsortsbiografer som jobbat bra med ökad tillgänglighet med digitaliserat kassasystem och ökat antal visningar.

När det kommer till kvalitetsfilmsbiografer och komplementbiografer så är det ännu mer positivt. Fler salonger, ständigt ökat publikantal, nya koncept med mera.

Jag skulle säga att det finns ingen ”kris”. Däremot finns det utmaningar som bör tas på allvar kring utbudet, svenska films andel, finansiering av teknik, projektorer etc. Men jag tycker att biografbranschen kan sträcka på sig och säga att den inte bara hanterat och klarat av digitaliseringen utan även nu momshöjningen som rapporten visar. Genom att lyfta goda exempel, pröva nya marknadsföringsvägar, arbeta med data och fortsätta jobba tillsammans finns alla förutsättningar för ett ljust biodecennium!

Källa siffror i rapporten: Svenska Filminstitutet och Sveriges Biografägareförbund
Du kan ladda ner rapporten här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Marknadsföring, Svenska Filminstitutet

Kulturnämnden i Örebro kommun beslutar om avgiftsfri skolbio!

Hösten 2019 prövade Kulturnämnden i Örebro med gratis skolbio för kommunens grundskolor. Anledningen var minskade besök de senaste åren och testet gav mycket bra resultat. Häromdagen beslöt därför Kulturnämnden att permanent erbjuda avgiftsfri skolbio med mål om minst 55 visningar på Bio Roxy, den kommunala kvalitetsfilmsbiografen. 

Kulturnämnden i Örebro går därmed i bräschen för vad jag tror blir en ny trend hos kommuner, när fler inser att det både är praktiskt och demokratiskt fördelaktigt med avgiftsfria skolbiobesök. 

Kulturnämndens ordförande Lennart Bondesson (KD) berättar i P4 Örebro att de ser ser ”principiella skäl att alla barn och elever erbjuds film som ett medel för lärande, för demokrati och utveckling”. Han berättar vidare att Kulturnämnden har höga krav om effektivisering och den tröskel det är för skolor med den tidigare avgiften (20 kronor per elev) är kontraproduktivt för alla parter. Örebro kommun driver biografen och det handlar också om bättre nyttjande av kommunala lokaler. Jag tänker att det för andra kommuner också kan handla om att få ännu bättre utväxling av kommunala stöd till just biograferna.

Kostnaden som avsätts av Kulturnämnden för gratis skolbio är under detta år 220 000 kronor och utgör cirka 0,1% av den totala kulturbudgeten. För denna summa kommer närmare 8 000 barn få se en utvald kvalitativt bra och pedagogiskt användbar film – priseffektiv skolkultur deluxe!

Nästa steg för Örebro kommun kan en hoppas på blir att tillsammans med övriga kommuner i region Örebro upphandla gratis skolkulturbussar. Som nämns i inslaget i P4 Örebro står ju många bussar tomma under skoltid, och detta skulle öka tillgängligheten inte bara till skolbio utan även andra kulturformer. Och inte minst underlätta för skolor utanför citykärnan då att hyra en buss är dyrt.

Lyssna på Kulturnämndens ordförande i Sveriges Radio här (15 minuter in i programmet: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1430397?programid=509

Heja Örebro kommun – nu en viktig inspiratör för stärkt skolbio i Sverige!

För dig som söker efter mer inspiration och vill utveckla er kommuns skolbio finns stöd att söka – läs mer på Filminstitutets hemsida här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Barnfilm, Funderingar, skolbio, Svenska Filminstitutet

Biografinspiration på Europa Cinemas konferens i Lissabon & 3 presentationer från Sverige!

Europa Cinemas samlade nyss närmare 600 biografföreståndare för en tredagars konferens i Lissabon. Konferensen som arrangeras vartannat år bjuder på många inspirerande presentationer och såklart värdefullt nätverkande med kollegor från övriga Europa, och världen.

Vad som trendar i biografbranschen tas upp och många presentationer berörde digital marknadsföring, hur använda data, hur nå de yngre generationerna, hur kan biografen vara en del i social hållbarhet och vad gör biografer för att minska sin klimatpåverkan, med mera.

Plats på scen från Sverige hade vi hela 3 föreläsningar. Ida Thorén från Fyrisbiografen presenterade deras lika unika som fantastiska resa med att jobba igenom sin digitala tillgänglighet och marknadsföring, tillsammans med målet att skapa Uppsalas bästa bioupplevelse alla kategorier. Fyris ökade ju sin publik med närmare 50% under ett år och förärades med Europa Cinemas Innovation Prize förra året!
Ladda ner presentationen här!

Röda Kvarn i Borås är en del av Biografcentralens mininätverk i Europa Cinemas (tillsammans med Arenan Karlstad och Odeon Skövde) och Mats T Olsson presenterade på konferensen deras grymma verksamhet!
Ladda ner presentationen här (fotocred Röda Kvarn till Superstudio och Kaneos Media)!

Sveriges tredje bidrag stod vi på Biografcentralen för när vi lanserade vår online utbildning DMB, Digital Marknadsföring för Biografer, som internationellt blir DMC. Min kollega Irini Siga presenterade och vi siktar på en engelsk version klar i slutet av q1 2020. Flera biografer från en handfull länder har redan anmält intresse via vår kampanjsida www.traindmc.com.

DMB har nu över 30 svenska biografer som påbörjat utbildningen – och utifrån temat på många andra föreläsningar på konferensen ligger vår utbildning helt rätt i tiden. Digital marknadsföring är lika nödvändigt som en möjlighet för den biograf som vill öka sin publik, oavsett om den ligger i Sverige, Frankrike eller Kroatien!
Ladda ner presentationen här!


Vad hände mer i Lissabon? Jo, Biografcentralen och även Riksföreningen Biograferna, blev antagna som medlemmar i CICAE, The International Confederation of Arthouse Cinemas, som samlar över 2 000 biografer i 44 länder.

Russ Collins, Art House Convergence North America, Pepijn Kuyper Vereniging Nederlands Filmtheater Overleg, Christian Bräuer, President CICAE, bloggaren in person och Mathias Holtz, Riksföreningen Biograferna Sweden på CICAE mötet.

För mig så innebär ett medlemsskap i CICAE ytterligare stöd kring omvärldsbevakning av branschen främst i Europa men också från övriga världen. Likaså arbetar CICAE politiskt med påverkan och debatter och att lyfta frågor hur arthouse/kvalitetsfilm kan ges bättre förutsättningar för att nå en större publik – ett arbete som ständigt behöver utvecklas och jobbas på både i Sverige och övriga världen.

Liksom vid tidigare EC konferenser bjöd Biografcentralen in till en ”Svenskmiddag” för att ge plats för att träffa kollegorna från vårt land och samtidigt bjuds några andra internationella kollegor med. I år var vi närmare 30 personer från Sverige, Danmark, Finland, Island och Polen. Var en och en står för mat och dryck och tro det eller ej – men alla som jobbar på en kvalitetsfilmsbiograf i Sverige har inte heller träffats;)

Vill du läsa mer om alla andra presentationer som gjordes och få inspiration kring vad som händer i branschen – surfa in på Europa Cinemas blogg och ta del av deras mycket ambitiösa, och inspirerande, dagbok från konferensen: https://europa-cinemas-blog.org

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Europa Cinemas, Funderingar, Internationellt, Marknadsföring, Svenska Filminstitutet, utbildningar

Briljant Adventskalender som gått viralt av Folkets Hus Bio Surahammar!

Jag trodde inte mina ögon. Det är ju så himla smart! Och vilken spridning på inläggen på Facebook…

Sätt på ljudet 🙂

Folkets Hus Surahammar, tidigare i höstas utsedd av Folkets Hus och Parker till Årets Biograf, har sedan 1 december varje dag delat en Adventskalender som är lika enkel som briljant. Jag kände att jag bara var tvungen att ringa upp föreståndaren Mikael Thorsen och höra mer om det.

Mikael berättade att idén kom han på under en promenad och först tänkte han inför advent kopiera Skoghalls Folkets Hus* som i flera år gjort en uppmärksammad äggjakt på orten under påsk. Men Mikael kände att då blir det mest för de som bor på orten lokalt medan istället något på Facebook kan ge fler aktiva och engagerade från deras publik. Idén landade då i en Adventskalender som istället nu även når boende och publik utanför Surahammar!


I varje ny lucka döljer sig en fråga som den tävlande får svara på samt även dela inlägget – och varje dag lottas en fribiljett ut. Själva kalendern bygger på biografens månadsprogram och Mikael berättar att han satt en fiskelina som de drar i när luckan öppnas och byter enkelt ut frågan från dag till dag. Han filmar själv med en mobiltelefon och en kollega som drar i linan spelar någon passande musik på sin mobil – enkelt och smidigt.

Han använder sedan en slumpgenerator varje dag för att få fram ett nummer på den som vinner biljetten och letar upp det bland kommentarerna.

Inläggen har delats varje dag mellan 45 ända upp till 72 gånger, och alla som känner till FB-algoritmer förstår kraften i dessa organiska obetalda inläggens spridning.

Hatten av för Micke i Surahammar, eller kanske passar bättre med Tomteluvan av… Briljant marknadsföring för minimal kostnad!

Hur många adventskalendrar på biografer får vi se 2020 tro…?

* Skoghalls Folkets Hus som också är fenor på det här med snygg och effektiv marknadsföring har varje år en äggjakt som engagerar besökarna. Biografen gömmer ett antal ägg som innehåller biorelaterade godsaker – något de berättade om på senaste Biografföreståndarutbildningen där både Skoghall och Surahammar gick. Utbyte och inspiration 4-ever!

In och Gilla Folkets Hus Surahammar på Facebook för att följa kommande luckor!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Biografcentralen, Funderingar, Marknadsföring