Filminstitutet har gjort en första analys av den höjda momsen och sluta prata om ”biokris”!

Filminstitutet presenterade i slutet av förra året en 25-sidig rapport där de utifrån statistik granskat verksamhetsförändringar på 44 biografer åren 2015-2018, dvs två år före och två år efter momshöjningen som genomfördes 1 januari 2017. 

Rapporten tar inte på sig en helt sann bild då antalet biografer som skickade in resultatrapporter endast var 14 av urvalet om 44 biografer, men en del generell statistik som berör hela biografbranschen går ändå att dra slutsatser från.

Momshöjningen innebar ingen biografdöd – tvärtom
Antalet biografer i Sverige ökade från 418 stycken 2015 till 430 stycken 2018. Antalet salonger ökade från 802 stycken 2015 till 872 stycken 2018.

Publiken tog smällen med momshöjningen
Rapporten visar att momshöjningen helt har kompenserats av biografbranchen som helhet genom höjda biljettpriser. Snittpriset på en biljett ökade med 10 kronor från 2015 till 2018.

Att totalen för biljettintäkter går upp och ner från år till år följer i stort sett antal biobesök och har enligt rapporten inte påverkats av momshöjningen.

Dock visar mer detaljerad granskning av mindre biografer i rapporten att 24 av 44 biografer i urvalet har sänkt sin nettointäkt per såld biljett år 2018 jämfört med året innan momshöjningen, år 2016.

Biobesöken i Sverige har under de senaste tio åren i genomsnitt varit 16,8 miljoner om året, och varierat mellan 15,8 miljoner (år 2010) och 17,9 miljoner (år 2012). Vad som skiljer är stora publikdragande svenska eller utländska filmer. Antalet biobesök 2019 landade på 15,9 miljoner.

Rapporten pekar ut ett antal problemområden
Filminstitutet är noga med att påpeka att rapporten endast visar en del av konsekvenserna med momshöjningen och att ytterligare analys krävs för att ge en heltäckande bild. Dock lyfter rapporten några tydliga, om än inte helt statistikt säkerställda, problemområden, som branschen fortsatt behöver diskutera och hantera.

När ekonomin och intäkterna minskar (vilket skett för många biografägare) behöver biografen minska sitt utbud av smalare film och istället fokusera på breda publikdragande filmer. Detta har inte rapporten tittat på mer än att det framkommit i några intervjuer. Dock är det tydligt i branschen att så skett sedan både genom digitaliseringen samt i och med momshöjningen. Särskilt utsatta ekonomiskt är flertalet privata biografägare.

Från programmet under helgens Filmforum under Göteborg Film Festival

Min slutsats: Branschen behöver lyfta och fokusera på goda exempel!
Det har de senaste åren, både före och efter momshöjningen, i media dykt upp olika utspel, inte minst från Biografägareförbundet (Vi får en biografdöd från Kivik till Piteå, 2016). Dessa tycker jag har fokuserat för mycket på biografdöd och nedläggningar i momshöjningens fotspår.

Även ordet ”kris” används onödigt mycket. I ett seminarium imorgon här under Göteborg Film Festival skrivs det till och med i inbjudan om ”Vi fortsätter höstens debatt om nationell biokris…”. Jag och många andra ser inte den krisen, och en ska vara försiktig med att prata om kris så det inte blir en självuppfyllande profetia.

Biografer som haft möjlighet/prioriterat att satsa på förbättrad teknik, komfort och tillgänglighet för publiken går det bra för. Det finns många lysande exempel där satsningar gett direkt utdelning, som Eurostars ombyggnad i Nässjö, Filmpalatset Bromölla och inte minst Centrumbiografen i Ronneby som på 10 år ökat sitt besöksantal från 20 000 till 45 000 besökare (!).

Även goda exempel finns bland landsortsbiografer som jobbat bra med ökad tillgänglighet med digitaliserat kassasystem och ökat antal visningar.

När det kommer till kvalitetsfilmsbiografer och komplementbiografer så är det ännu mer positivt. Fler salonger, ständigt ökat publikantal, nya koncept med mera.

Jag skulle säga att det finns ingen ”kris”. Däremot finns det utmaningar som bör tas på allvar kring utbudet, svenska films andel, finansiering av teknik, projektorer etc. Men jag tycker att biografbranschen kan sträcka på sig och säga att den inte bara hanterat och klarat av digitaliseringen utan även nu momshöjningen som rapporten visar. Genom att lyfta goda exempel, pröva nya marknadsföringsvägar, arbeta med data och fortsätta jobba tillsammans finns alla förutsättningar för ett ljust biodecennium!

Källa siffror i rapporten: Svenska Filminstitutet och Sveriges Biografägareförbund
Du kan ladda ner rapporten här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, Kulturdepartementet, Marknadsföring, Svenska Filminstitutet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.