Ny rapport presenterar vilka resurser som finns för biografer i respektive region!

Föreningen Filmregionerna tar sedan två år tillbaka fram en rapport kring hur respektive region arbetar med visningsfrågor. En lovvärd och intressant rapport då regionernas filmkonsulenter spelar en viktig roll för biografer, inte minst när det kommer till påverkan och finansiering från kommuner och region. 

En regional biografkonsulent verkar tillsammans med bland andra Filminstitutet och nationella visningsorganisationer för att utveckla den lokala biografen genom olika insatser. Det kan vara att arrangera biografträffar, kompetensutveckling, ge rese- och utbildningsstöd, agera bollplank kring utvecklingsprojekt, skolbio med mera. 

Varje region är unik och arbetar utifrån sina geografiska och ekonomiska förutsättningar – men alla fyller ett viktigt behov, vilket jag tycker också rapporten visar svart på vitt. Jag kan tycka genom åren att de regionala konsulenternas roll ibland inte fått den uppskattning och bekräftelse för det arbete de gör från den nationella nivån. Konsulenterna arbetar ofta i bakgrunden men i nära dialog med kommunerna, ett arbete som kontinuerligt ger kommunerna en påminnelse om biografen, skolbio och ungas eget skapande.

Jag vet själv från mitt arbete som skolbiokonsulent på Film i Väst och sedan som biografkonsulent på Kultur i Väst hur viktig den regionala nivån i den svenska biografbranschen är. På min tid reste jag runt till i stort sett samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionen och träffade biografägare, kulturchefer och ibland den högsta kommunala instansen i form av kommunstyrelsen och, på den tiden, framförde vikten av kommunala stöd för att hantera den kommande digitaliseringen – dvs att kommunen behövde gå in med pengar för den lokala biografen, annars skulle invånarna stå utan sin kanske viktigaste kulturella mötesplats inom några år. 

Utan att varken förhöja eller förminska min insats då så tyckte jag det var tydligt inför kommunala beslut att en röst/expert från den regionala nivån – det var viktigt! 

Det gäller i lika hög grad fortfarande när kommuner med ändrade politiska inriktningar kan tycka att filmen och biografen ska verka på den kommersiella marknaden och klara sig utan bidrag – en oroväckande utveckling. Här är Filmregionernas arbete för att lyfta biografen som visningsplats för både värdefull film och skolbio avgörande! 

Intressant är också att läsa hur Filminstitutets Biografstöd fördelats 2018 per region – tråkigt dock att så få biografer söker Stöd för Publikarbete – morot för fler biografer att söka framöver kanske?

Som alltid är en viktig och positiv bieffekt av rapporten att varje region varje år tydligt får redovisa offentligt hur de prioriterar sina resurser, rapporten blir därmed också en morot/piska kring den interna fördelningen av resurserna. 

Läs mer om Filmregionerna här!

Lämna en kommentar

Under Allmänt biografer, Digitalisering, Funderingar, skolbio, Svenska Filminstitutet, utbildningar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.